Noi 27

Oră demonstrativă la disciplina, limba engleză

În data de 01.11.2017, s-a desfășurat ora demonstrativă la disciplna  limba engleză, profesor Caraștefa Corina, cu tema lecției: „ARE SPEAKERS BORN OR MADE?”. Elevii grupelor DR-216 și E-216 au demonstrat abilități și aptitudini în timpul conversațiilor, exercițiilor și proiectelor de grup realizate în timpul lecției. Le urăm elevilor succese în viitor!

Noi 20

Cenaclul „Sfânta casă de acasă”

În 14 noiembrie, la Cenaclul „Sfânta casă de acasă” a avut loc Conferința literar-artistică ”Răzvan și Vidra” de B.P. Hașdeu – 150 de ani de la publicare. Au participat studenții Colegiului Politehnic, ghidați de doamna profesoară Ana Grabazei (grad didactic superior).
Frumusețea prezentării celor 5 cânturi a cucerit sala de lectură a Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” (arhiplină) până la ovații și aplauze.

Noi 20

Atelier cu diriginții, „Şedințele cu părinții. De la teorie la practică şi invers”.

În data de 13 noiembrie, 2017, în Colegiul Politehnic s-a desfășurat Atelier de lucru cu diriginții, „Şedințele cu părinții. De la teorie la practică şi invers”. FORMATOR  NAȚIONAL, Olga BALANICI, gr. did. unu.

Grup  țintă: cadre didactice, manageri.

Obiectivul  atelierului:

  • Facilitarea construirii demersului individual de dezvoltare a identității, având la bază un set de valori, atitudini și convingeri, precum și conștientizarea necesității formării și autoformării pe tot parcursul carierei pedagogice și anume în postura de diriginte.

Scurtă descriere: Atelierul va accentua bunele practici de relaționare biunivocă și interactivă în cadrul procesului educațional la  ședințele  cu părinții. Se va ajunge la desfășurarea practică a unei ședințe. Idei, soluții pentru o mai bună desfășurare a ședinței cu părinții.

 Diriginții școlii de azi trebuie ajutați să găsească soluții la probleme, să genereze idei originale pentru motivare elevilor, părinților, pentru o învățare de calitate.

Lauda, administrată cu succes, rămâne o unealtă a succesului și în școala mileniului trei, de aceea profesorii, diriginții profunzi și entuziaști ar trebui să  o investească în elevii săi, pentru a-i încuraja să obțină performanțe superioare.

Mulțumesc colegilor pentru implicare activă!

Older posts «