»

dec. 13

Lansarea proiectului Moldo-Austriac «Imbunatatirea calitatii invatamintului vocational-tehnic in domeniul TIC din Republica Moldova»

Începînd cu luna decembrie 2012, în Republica Moldova se implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC.


Această iniţiativă moldo-austriacă este susţinută financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.
Pe data de 31 ianuarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc masa rotundă de lansare a proiectului “Îmbunătăţirea Calităţii Învăţămîntului Vocaţional-Tehnic în Domeniul TIC din Republica Moldova”. Acest eveniment a dat start activităţilor proiectului care vor contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.
Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, reprezentată la eveniment de dl Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului de Cooperare Tehnică a Austriei în Chişinău, a menţionat întreaga susţinere şi interesul deosebit faţă de implementarea acestui proiect. Drept impact major al activităţilor care urmează a fi implementate se aşteaptă creşterea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor absolvenţi de la specializările TIC din instituţiile vocaţional-tehnice din Moldova.
Printre participanţii la masa rotundă s-au numărat atît partenerii proiectului: reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei şi ai companiilor private în domeniu, cît şi echipe din cele cinci instituţii-pilot: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, Şcoala Profesională nr.5 din Bălţi şi Şcoala Profesională nr.6 din Chişinău.