«

»

dec. 13

Sistem de Credite de Studii in invatamintul vocational tehnic in 13 colegii din tara

Pentru prima dată, în 13 colegii din țară, pe parcursul anului de studii 2013-2014, este pilotat Sistemul de Credite de Studii în VET /ECVET /. Astfel, elevii care au fost admiși în anul I în colegiile incluse în proiect studiază după planuri noi, avînd posibilitatea să aleagă unele discipline şi profesori. Aceasta va permite obținerea unei calificări complementare prin cursurile la libera alegere de la alte specialități sau chiar din alte instituții de învățămînt. Elevii vor susţine examene la toate obiectele de studiu.

Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura ”Dacă absolventul unui colegiu, va merge să facă studii superioare, acestuia îi vor fi recunoscute un anumit număr de credite. Acest lucru îi va permite elevului ca să solicite alte discipline necesare pentru formarea lui profesională. Sistemul mai prevede că elevii vor trebui să înveţe, în mod obligatoriu, o limbă străină, un curs de tehnologie a informaţiei, precum şi unul de comunicare. În plus, creditarea cursurilor, va contribui şi la consolidarea mobilităţii academice externe, dar şi interne.”, a spus Loretta Handrabura.

”O altă noutate este că la absolvirea colegiului, instituțiile vor institui un rating al elevilor performanţi. Acesta va fi stabilit în Suplimentul la diplomă, indicator ce va permite angajatorului să determine calitatea nivelului de formare profesională a tînărului specialist”, a menționat viceministra.

Pentru implementarea cu succes a acestui sistem, prin ordinul ministrului Educației au fost aprobate trei acte normative: Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului educațional în baza ECVET; Ghidul de implementare a ECVET și Planul-cadru pentru învățămîntul mediu de specialitate în baza ECVET.

Sistemul de credite de studii transferabile va fi pilotat în următoarele instituții:
• Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău;
• Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM;
• Colegiul de Construcții din Chișinău;
• Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chişinău;
• Colegiul Tehnologic din Chișinău;
• Colegiul Politehnic din Chişinău;
• Colegiul Politehnic din Bălți;
• Colegiul Tehnic-Feroviar din Bălți;
• Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul;
• Colegiul Agroindustrial din Ţaul;
• Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni;
• Colegiul Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”;
• Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău.

Prin instituirea ECVET în instituțiile de învățămînt mediu de specialitate, Republica Moldova își onorează angajamentele de a se ralia la prevederile Declarației de la Copenhaga (2002) privind recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor între toate țările și la diferite niveluri, prin transferul sistemului de credite în domeniul educației și formării profesionale, a prevederilor Comunicatului de la Bruges (2010) privind transferul și acumularea rezultatelor învățării, precum și recunoașterea calificărilor și competențelor care să faciliteze mobilitatea națională și transnațională.

Totodată implementarea Sistemului de Credite de Studii în VET este un pas spre realizarea obiectivelor Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pentru anii 2013 privind racordarea învățămîntului vocațional/tehnic din Republica Moldova la standardele europene.
Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului educațional în baza ECVET