«

»

apr. 04

Oră de dirigenție: „Respect și Toleranță”

Oră desfășurată de dirigintele Olga Balanici și grupa C-214. Motivația: Cunoșterea valorilor fundamentale ale democrației, a practicilor democratice și a drepturilor omului. Stimularea interesului pentru participarea la viața socială și pentru exersarea calității de cetățean .Educarea unor valori umane.

Tinerii trebuie să învețe să soluționeze conflictele prin mijloace neviolente, să conștientizeze ca altul înseamna fiecare dintre noi. A practica toleranța înseamna a renunta la violență.”(Federico Mayor, Director General a UNESCO)

În cadrul lecției elevii au încercat să demonstreze prin exemple, afirmații din cotidian importanța toleranței; să utilizeze deprinderi și competențe de dialog, de rezolvare a unei situații problemă; sa recunoasca diferențele dintre oameni precum și ceea ce îi aseamănă; să identifice conflicte valorice din societate și modalități de soluționare constructivă a acestora.