«

»

feb. 02

Program de Stagiere pentru tinerii care studiază specialităţi TIC în colegii şi şcoli profesionale

Tineri specialistiAsociaţia Naţională a Companilor din Domeniul TIC anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru Programul de Stagiere în companiile TIC. Programul se va desfăşura în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC” pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2016.

Programul de stagiere în companiile TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) are drept scop facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii prin corelarea cunoștințelor teoretice cu sarcinile practice și acumularea experienței  relevante. Tinerii încadraţi în program vor avea posibilitea să dezvolte abilitățile și competențele necesare exercitării profesiei, fiind încadrați în activități practice și însușind metodele și procedeele de lucru utilizate în companie.

Direcţiile pentru stagiere vor fi: Testare, Mentenanța Calculatoarelor, Administrarea rețelelor.

Durata stagierii: 30 de zile. În program vor fi încadraţi 80 – 100 de tineri care studiază specialităţi TIC în cadrul instituţiilor profesional tehnice din Republica Moldova.

Criterii de eligibilitate

În cadrul Programului pot aplica elevi din ultimul an de studii din următoarele instituţii de învăţământ:

 • Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, mun. Chişinău (fostul Colegiu de Informatică din Chișinău)
 • Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău
 • Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău
 • Colegiul Politehnic din Chişinău
 • Clegiul Industrial-Pedagogic, or. Cahul
 • Colegiul Politehnic din Bălţi
 • Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău
 • Școala Profesională nr. 9, mun. Chișinău
 • Școala Profesională nr. 6, mun. Chișinău
 • Școala Profesională nr. 5, mun. Bălţi
 • Școala Profesională nr. 11, mun. Chișinău
 • Școala Profesională, or. Cupcini, r. Edineţ
 • Școala Profesională, or. Rîşcani
 • Școala Profesională, or. Soroca
 • Școala Profesională. or. Floreşti
 • Școala Profesională, or. Ungheni
 • Școala Profesională, or. Nisporeni
 • Școala Profesională, or. Criuleni
 • Școala Profesională, or. Ştefan-Vodă

Procedura de selectare

Pentru participare în cadrul Programului, vă rugăm să completaţi Formularul de participare disponibil aici sau mai jos. Termen limită pentru aplicare – 15 februarie 2016.

După înregistrare, toate persoanele selectate vor participa la un interviu, în rezultatul căruia se va decide privind plasarea în cadrul Programului de Stagiere.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi al Guvernului României. Scopul proiectului este modernizarea procesului de pregătire a specialiştilor TIC în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi dezvoltarea unei oferte educaţionale ajustate cerinţelor curente ale industriei.

 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să contactaţi:

Natalia Crivoliubic

Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC

ncrivoliubic@ict.md,  + 373 22 88 70 01, +373 79 666 020.

 

Pentru a complecta formularul de aplicare în cadrul programului de stagiere în companiile TIC accesați link-ul