«

»

mart. 21

Admiterea 2017

COLEGIUL POLITEHNIC DIN MUN. BĂLȚI

POSIBILITATE  PENTRU AFIRMARE                                                                 PROFESIONALĂ                                                                                   

                          Anunță admiterea pentru anul de studii 2017-2018 cu frecvență la zi la următoarele specialități:

sait1

 Studiile se efectuează la secția de zi în limbile română și rusă, în baza de buget/contract. Depunerea cererilor, iulie – august 2017.

Durata studiilor:

4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;

2 ani pentru absolvenții de licee, școală medie, școală profesională.

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă; buletinul de identitate cu fișa de însoțire (copia și originalul);

 • Buletinul de identitate a unuia din părinți

(copia și originalul);

 • Certificat medical-tip (Nr 086 – u),  eliberat în anul admiterii;

 • 6 fotografii color 3×4;

 • Adeverință ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice sau senzoriale;

 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);

 • Adeverință de recrut;

Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului;

 • Stagii de practică în România;

 • Catedră militară;

 • Cooperare cu agenți economici în domeniul angajării în câmpul muncii, SRL „ Multico”, or. Timișoara;

 1. A. „Aspa”, or. Orhei”; S. A. „Red-Nord”;

 Î. S. „Servicii Pază a MAI”, etc.

 • Săli de calculatoare dotate cu tehnologii multimedia de ultimă generație.

 • Taxe de studii moderate cu posibilitatea achitării în rate;

 • Cămin;

 • Diverse activități extracurriculare (cercuri, club de robotică „TehnoRoboClub”, ș.a.).

 • Ziarul colegiului „Tehnicianul Modern”.

 

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți, str. I. Franco11, sectorul Dacia;

Tel: 0231-7-20-94, 0231-7-02-61;

Email: colegiulbalti@gmail.com;

Urmăreștene și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti/?fref=ts

sait