«

»

nov. 20

Atelier cu diriginții, „Şedințele cu părinții. De la teorie la practică şi invers”.

În data de 13 noiembrie, 2017, în Colegiul Politehnic s-a desfășurat Atelier de lucru cu diriginții, „Şedințele cu părinții. De la teorie la practică şi invers”. FORMATOR  NAȚIONAL, Olga BALANICI, gr. did. unu.

Grup  țintă: cadre didactice, manageri.

Obiectivul  atelierului:

  • Facilitarea construirii demersului individual de dezvoltare a identității, având la bază un set de valori, atitudini și convingeri, precum și conștientizarea necesității formării și autoformării pe tot parcursul carierei pedagogice și anume în postura de diriginte.

Scurtă descriere: Atelierul va accentua bunele practici de relaționare biunivocă și interactivă în cadrul procesului educațional la  ședințele  cu părinții. Se va ajunge la desfășurarea practică a unei ședințe. Idei, soluții pentru o mai bună desfășurare a ședinței cu părinții.

 Diriginții școlii de azi trebuie ajutați să găsească soluții la probleme, să genereze idei originale pentru motivare elevilor, părinților, pentru o învățare de calitate.

Lauda, administrată cu succes, rămâne o unealtă a succesului și în școala mileniului trei, de aceea profesorii, diriginții profunzi și entuziaști ar trebui să  o investească în elevii săi, pentru a-i încuraja să obțină performanțe superioare.

Mulțumesc colegilor pentru implicare activă!