«

»

oct. 29

Concursul interdisciplinar „Cunoștințele altfel”

Toamna anului 2018 ne bucură nu doar cu timp frumos și roade din belșug, dar și cu succesele deosebite ale elevilor și profesorilor Colegiului Politehnic din mun. Bălți. Astfel, pentru a demonstra acest lucru, în octombrie a fost desfășurat concursul interdisciplinar “Cunoștințele altfel”, unde organizatorii concursului (Rotari Vera, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic doi, Ucraineț Irina, profesoară de discipline economice, grad didactic superior, Craițman Liudmila, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic doi, Grozavu Valeriu, profesor de discipline de specialitate, grad didactic doi) au provocat elevii grupei T-415 pentru a demonstra cunoștințele sale teoretice și practice la disciplinele de studio ca:Proiectarea sculelor, Proiectarea asistată de calculator, Utilaj tehnologic şi roboţi industriali, Sisteme de acţionări pentru maşini – unelte, Economia ramurii.

Concurs era compus din trei etape, fiecare etapă constă în îndeplinirea a două însărcinări. Pentru realizarea acestor etape elevilor s-au propus să utilizeze soft-urile Kahoot.it și quizziz.com, AutoCad, ceia ce a permis demonstrarea în mod on-line rezultatele participanților, corectitudinea răspunsurilor la întrebări și executării sarcinilor, statistica rezultatelor etc.

Catedra Inginerie și Management în Construcții de Mașini aduce sincere mulțumiri dnei Stah Stela, Director-adjunct pentru instruire, pentru suținerea promovării acestui concurs, participanților și moderatorilor, pentru activitatea interactivă, pozitivă și utilă!!!