«

»

mart. 13

Decada catedrei, „Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

Catedra Inginerie și Management în Construcții de Mașini în acțiune!!!!!

Luna februarie este bogată de evenimente frumoase și mult așteptate. Și pentru Colegiului Politehnic din mun. Bălți, această perioadă a fost una deosebită, încărcată, și  importantă, pentru că s-au promovat activități din cadrul Decadei Catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini, la care au participat elevi și profesori, inclusiv și din Colegiul de Industrie Ușoară și Colegiul de Medicină din Bălți.

Toate activitățile extracurriculare contribuie în mare măsură la formarea personalității și abilităților profesionale la elevi. În acest scop, într-o formă variată și atractivă pentru elevi, și nu doar, profesorii Catedrei „Inginerie și Management în Cosntrucții de Mașini” au organizat un șir de activități, după cum urmează:

  • Seminar-practicum „Globalizare–Turism–Comunicare, triunghiul cooperării în plan mondial”, organizat și promovat de formatori: Stah Stela, Craițman Liudmila, Ucraineț Irina, Teleba Anna. Această activitatea a avut drept scop familiarizarea participanților cu elementele triunghiului cooperării în plan mondial. Au fost atinse următoarele subiecte: femonenul globalizării și relațiile de cooperare economică, turismul în circuitul economic mondial, comunicarea ca mijloc de cooperare, influența globalizării asupra sănătății. Participanții au fost atrași in excursii virtuale, discuții, lecturi, improvizații, într-o atmosferă de dinamism, interes și glumă.
  • Master-class „Măiestria de a ne face viața utilă și frumoasă”, unde elevii coordonați de profesoarele Ucraineț Irina și Rotari Vera s-au învățat a confecționa rechezite de birou pe placul său din obiecte accesibile și/sau mai puțin obișnuite.
  • Excursie la întreprindere industrială, unde elevii gupelor T-414 și T-424, coordonați de profesorii Grozavu Valeriu și Lisnic Marian, au avut posibilitatea de a se informa de la prima sursă despre particualritățle proceselor de producere în secția mecanică.
  • Atelier de lucru „Utilizarea aplicațiilor Google (Google Apps, Calendar, Drive etc.) și a softurilor de specialitate”, în care elevii grupelor T-216 și MS-216, ghidați de profesoarele  Rotari Vera și Ucraineț Irina, au planificat o călătorie pe meleagurile plaiului natal, incluzând vizite la muzee, conace, monumente, locuri pitorești. Tot o dată, elevii s-au învățat să utilizeze aplicațiile Google  și softurile de specialitate, nu doar pentru a îndeplini temele de acasă.
  • Victorina „Intiligență-Abilități-Beneficiu” organizată de profesorul Cornescu Artur, a dat posibilitate elevilor din gr. T-216 de a se manifesta din punct de vedere al intelegenței, creativității și de a demonstra cunoștințele și abilitățile tehnice.
  • Concurs tehnic „Cel mai bun în profesie” a servit drept un duel de rivalitate dintre elevii grupelor T-414 și T-424, rezultatul căruia a fost comentat și verificat de juriul și organizatorii evenimentului: profesorii Grozavu Valeriu, Lisnic Marian, Postolati Constantin.
  • Concurs de dibăcie și ingeniozitate „Очумелые ручки” a fost promovat cu accent pe creativitate artistică și măiestrie. Elevii grupelor MS-117 și MS-226, ghidați de profesoarele Romaniuc Ecaterina și Jacot Lilia, au încercat să aducă în perioada rece a anul atmosferă caldă, prietenoasă și foarte interactivă, ceea ce le-a reușit cu brio.
  • Victorină „De șapte ori măsoară și o dată taie”, unde elevii grupelor MS, au încercat să aplice în practică diverse metode și tehnici de măsurare, au trecut probe de intelegență și creativitate, susținuți de profesoarele Baltag Marcela și Cernitu Eugenia.
  • Concursul cărților de vizită al specialităților „Tehnologia construcțiilor de mașini” și „Metrologie și certificarea conformității” prezentate de gr. T-117, T-216 și MS-216.

Toate aceste activități nominalizate sunt menite pentru a valorifica timpul liber, interactiv și util, transformândul într-o sursă educațională. Participarea la astfel de evenimente, cu caracter non-formal, este benevolă și se observă o tendință din an în an tot mau mare de încadrare și promovare.

E de menționat că toți membrii Catedrei „Inginerie și Management în Construcții de Mașini” depun mult efort pentru ca activitatea educațională să fie mult mai atractivă pentru elevi și sunt gata spre cooperare cu alte catedre și instituții.

Irina Ucraineț, Șef Catedră „Inginerie și Management

în Construții de Mașini”

bdr

bty

bdr

bdr

bty

bty

(Responsabilitatea privind justeţea ,veridicitatea și corectitudinea materialelor prezentate revine autorilor.

Administratorul de site,nu poartă răspundere )