«

»

mart. 13

Educația non-formală, o nouă modalitate de dezvoltare personală și profesională pentru elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți

Educația non-formală, o nouă modalitate de dezvoltare personală și profesională pentru elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți

                   

Viața omului modern este plină de evenimente, fenomene, tehnologii, relații și condiții, foarte diverse și într–o dinamică schimbare. Acest lucru, stimulează ca în afară de aspectele teoretice și tradiționale, studiate și căpătate în cadrul educației formale, să parvină și activități completare.

Conceptul de educație non-formală nu este clar difinit, însă de cele mai multe ori se acceptă una din următoarele definiții: „orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică”, „ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într–un cadru instituționalizat extradidactice și/sau extrașcolare”, „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”.

O trăsătură definitorie a educației non – formale este aceea că toate activitățile sunt voluntare și se bazează mai mult pe partea practică decât pe teorie și sunt promovate, ținând cont de înclinațiile, preocupările și preferințele elevilor.

Realizarea activităților educației non–formale urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 • instruirea atractivă a unui număr cât mai mare de tineri;
 • extinderea orizontului de cultură din diverse domenii;
 • favorizarea participării active și asigurarea dezvoltării înclinațiilor, aptitudinilor și capacităților personale și profesionale;
 • includerea elevilor interesați în activități pe interese și domenii.

Fiecare din elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți se bucură de posibilitatea de a-și alege una din multiplele oferte educaționale non-fomale, fie prin a opta participarea la activitățile extradidactice (cum ar fi cercurile de discipline, olimpiade, concursuri tematice), fie prin activitățile extrașcolare (excursii, clubul RoboTeh, acțiuni social-culturale, implicarea în diverse proiecte etc.).

Recent, în Colegiul Politehnic din mun. Bălți, și-a început activitatea Laboratorul de educație non-formală, deschis pentru realizarea activităților de instruire, informare, consiliere și ghidare în carieră și voluntariat.

Obiectivele Laboratorului de educatie non-formală sunt:

 1. De a spori gradul de informare, instruire și participare a elevilor Colegiului Politehnic din mun. Balți la activități de educație non- formală.
 2. De a dezvolta abilitățile soft la elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți.
 3. De a crește nivelul de orientare în carieră și voluntariat.

Laboratorul de educație non-formală din Colegiul Politehnic Bălți se bucură de mici succese: au fost promovate activități interesante și implimentat proiect finanțat de Fundația pentru Dezvoltare, în cadrul caruia au fost organizate:

 • O mini-bibliotecă, cu carți ce dizvaluie subiecte actuale (abilități de comunicare, evitarea unui refuz, puterea inteligenții emoționale ect.)
 • Ședinte de jocuri intelectuale („Catan”, „Nume de cod”, „Actractivy” etc.)
 • Seminarul „Voluntariatul și problememle sociale cu care se confruntă elevii Colegiului Politehnic Bălți și căutarea soluționării acestora” (în cooperare cu ONG-urile din mun. Bălți).
 • Training „ Ce trebuie să știi pentru a fi angajat”.
 • Ateliere de lucru „Comunicarea eficientă- cheia succesului în carieră” și “Reguli de aur și conduită”.
 • Atelier de lucru: „Utilizarea aplicațiillor Google și a softurilor specializate”.
 • Consilierea elevilor.
 • Ședințe consultative și alte activități.

Toate activitățile planificate și cele realizate combină elemente de cunoaștere și dezvoltare profesională, atrăgând interes prin diversificare, participare și distracție.

La organizarea și realizarea activităților Laboratorului de educație non-formală sunt implicați nu doar membrii grupului de inițiativă, ci și profesorii, elevii și părinții.

Deoarece educația non-formală este un element important în dezvoltarea personală și profesională, considerăm că activitatea Laboratorului de educație non-formală, va fi utilă elevilor și pe viitor, ținând cont de interesele elevilor, particularitățile educației permanente și dezvoltarea abilităților practice/profesionale.

Ucraineț Irina, șef Catedră Inginerie și Management în Construcții de Mașini, profesoară de discipline economice, grad didactic I, membru al Laboratorului de educație non-formală

(Responsabilitatea privind justeţea ,veridicitatea și corectitudinea materialelor prezentate revine autorilor.

Administratorul de site,nu poartă răspundere )