«

»

iul. 16

Admitere 2020 – Atenție absolvenții cl. X

Locurile declarate vacante după un an de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară:

  • Calculatoare – 3 locuri;

  • Rețele de calculatoare – 1 loc;

  • Electromecanică – 6 locuri;

  • Automatizarea proceselor tehnologice – 2 locuri;

  • Tehnologia construcțiilor de mașini – 3 locuri.