71420 Automatizarea proceselor tehnologice

Calificarea: Tehnician automatizare a proceselor de producție

Standardul profesional de calificare al specialistului

Specialistul este capabil:ai3
 • sa realizeze metode de proiectare automatizata si de exploatari ale diverselor instalatii electronice in automatizare;
 • sa realizeze metodele de analiza si sinteza a dispozitivelor electronice utilizate in automatizari;
 • sa elaboreze echipamente cu microprocesoare pentru sisteme automate si informationale;
 • sa testeze si sa diagnostigheze dispozitive si circuite electronice.
Specialistul poseda:ai
 • Obiectul si metodele de baza ale informaticii si tehnicii de calcul;
 • Scopul si locul electronicii in domeniul industriei moderne;
 • Metrologia masurarilor electrice si radio-electronice;
 • Metodele noi de executare la calculator a desenelor si schemelor tehnice;
 • Directiile de baza moderne stiintifice de dezvoltare a electronicii industriale.

 

Domeniul de activitate:ai2
 • Tehnician in sectiile de fabricare a aparatajului radioelectronic;
 • Tehnician in diviziunile intreprinderilor industriale de exploatare si reparatie a echipamentului electronic de automatizari;
 • Administrator sau tehnician-sef la intreprinderile de profil electronic;
 • Maistru al instruirii practice in institutii de invatamint tehnic.