71460 «Mecatronică»

Ca Tehnician mecatronist, vei lucra în laboratoare şi ateliere de prelucrări mecanice/ micromecanice componente tehnologice de bază pentru produsele mecatronice med-high-tech şi high-tech, precum şi în laboratoarele /atelierele de asamblări/ microasamblări subansamble şi ansamble mecatronice/ micromecatronice, desfăşurând activităţi complexe în domeniul tehnologiilor/ microtehnologiilor şi produselor mecatronice high-tech/ specializate.

 • prelucrarea componentelor mecanice, asamblarea componentelor si subansamblelor in sisteme mecatronice:
  • vei proiecta, asistat de computer, componente de bază, subansamble şi ansamble mecatronice/ micromecatronice, folosind aplicaţia software de proiectare corespunzătoare
  •  vei prelucra pe maşini-unelte micro- componente cu diferite profile geometrice şi complexitate diversă,
  • vei executa asamblări/ microasamblări mecatronice/ micromecatronice, vei instala subansamble si componente electrice;
 • asigurarea controlului tehnic al instalaţiilor, întreţinerea sistemelor mecatronice în vederea funcţionării
  conform reglementărilor

  • vei instala şi testa componentele de hardware şi software;
  • vei construi dispozitive de comandă electrice, pneumatice şi hidraulice şi vei verifica funcţionarea acestora;
  • vei programa, vei regla şi vei verifica funcţionarea sistemelor mecatronice;
 • asigurarea mentenanţei produselor mecatronice/ micromecatronice
  • vei depista şi remedia deficienţe de asamblare/ microasamblare, în baza unor proceduri de controlling
  • vei asigura mentenanţa produselor mecatronice/ micromecatronice la sediul beneficiarului
  • vei aplica normele şi principiile de protecţie a muncii, PSI şi protecţie a mediului