71570 Metrologie si certificarea conformității

Calificarea: Tehnician metrolog

Standardul profesional de calificare al specialistului

Specialistul este capabil:1951_1
 • Sa determine proprietatile materialelor utilizate pentru fabricarea produselor verificate;
 • Sa normeze precizia de prelucrare si sa aleaga mijloacele de control pentru asigurarea preciziei prescrise;
 • Sa efectueze inzestrarea metrologica a proceselor tehnologice;
 • Sa proiecteze mijloacele de masurare si control;
 • Sa efectueze lucrari de reglari si incercari ale mijloacelor de masurare si control.
Specialistul poseda:1951_2
 • Metrologie generala, sisteme de masurari, erorile masurarilor, aprecierea rezultatelor masurarilor;
 • Masurari tehnice, masurari electrice si electronice;
 • Mijloace de masurare si control, aparate, instalatii, dispozitive de masurat;
 • Verificarea si incercarea mijloacelor de masura, conform standardelor in vigoare;
 • Sistemul de verificare si certificare a productiei;
 • Stipularile standardelor nationale si internationale in domeniul constructiei de masini, energeticii si electronicii.
Domeniul de activitate:1951_3
 • Metrolog-verificator in productie;
 • Tehnician controlor-certificator a productiei;
 • Tehnician de reglari si incercari a mijloacelor de masurare si control;
 • Manager in control si certificarea productiei.