Admiterea 2019

Rezultatele admiterii 2019 turul I:

Studiile se efectuează la secția de zi în limbile română și rusă, în baza de buget/contract. Depunerea cererilor – iulie 2019.

Pentru mai multe informații descărcați pliantul:

Ordinul cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în institușiile de învățământ profesional tehnic

Termenul de studii: 4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;

2 ani pentru absolvenții de licee, școală medie, școală profesională.

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă; buletinul de identitate cu fișa de însoțire (copia și originalul);

 • Buletinul de identitate a unuia din părinți (copia și originalul);

 • Certificat medical-tip (Nr 086 – u) , eliberat în anul admiterii;

 • 6 fotografii color 3×4;

 •  Adeverință ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice sau senzoriale;

 

 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);

 • Adeverință de recrut;

  Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului; 

 • Stagii de practică în România;

 • Catedră militară;

 • Cooperare cu agenți economici în domeniul angajării în câmpul muncii, SRL „ Multico”, or. Timișoara; S. A. „Aspa”, or. Orhei”; S. A. „Red-Nord”; Î. S. „Servicii Pază a MAI”, etc.

 • Săli de calculatoare dotate cu tehnologii multimedia de ultimă generație.

 • Taxe de studii moderate cu posibilitatea achitării în rate;

 • Cămin;

 • Diverse activități extracurriculare (cercuri, club de robotică „TehnoRoboclub”, ș.a.);

 • Ziarul colegiului „Tehnicianul Modern”.

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți, str. I. Franco11, sectorul Dacia;

Tel: 0231-7-20-94, 0231-7-02-61;

Email: colegiulbalti@gmail.com;

Urmăreștene și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti/?fref=ts