Admiterea 2021

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2021-2022

Ordin cu privire la aprobarea planurilor de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, pentru anul de studii 2021-2022

Se anunță turul II la locuri vacante pentru programele de formare profesională:

 • Automatizarea proceselor tehnologice (rom/rus)

 • Metrologie și certificarea conformității (rom)

 • Tehnologia construcției de mașini (rom)

 • Calcualtoare, în baza studiilor liceale

Rezultatele admiterii turul I

Rezultatele admiterii la locuri vacante după clasa 10

Pentru confirmarea locului vă rugăm să vă prezentați la Comisia de admitere până la data de 06.08.2021, sau apelați 023170261.

Atenție absolvenții cl. X

Locurile declarate vacante după un an de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară:
 • Calculatoare – 1 loc;
 • Rețele de calculatoare – 1 loc;
 • Electromecanică – 1 loc;
 • Automatizarea proceselor tehnologice – 2 locuri;
 • Metrologie și certificarea conformității – 2 locuri;
 • Aparate radioelectronice de uz casnic – 2 locuri;
 • Tehnologia construcțiilor de mașini – 3 locuri.

 

 

 

Pentru mai multe informații descărcați pliantul:

Ordinul cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în institușiile de învățământ profesional tehnic

Termenul de studii:

4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;

2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională (2-3 ani).

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă;

 • Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul);

 • 6 fotografii color 3×4;

 • Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul).

Pentru înscriere la cota de 15%:

 • Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original);

 • Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original);

 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);

 • Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia).

Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului Național; 

 • Stagii de practică în țară și peste hotare;

 • Catedră militară;

 • Parteneriat cu agenți economici în domeniul,de angajare în câmpul muncii;

 • Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.

 • Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;

 • Cămin;

 • Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);

 • Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți, str. I. Franco11, sectorul Dacia;

Tel: 0231-7-20-94;

Email: colegiulbalti@gmail.com;

Urmăreștene și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti/?fref=ts