Catedra „Inginerie și Management în Construcția de Mașini”

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71570 Metrologie si certificarea conformității

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini

Tehnologia este arta de a transforma ştiinţa în ceva practic.

                 Definiţie de Marcio Barrios

 

Orice tehnologie suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie.

citat din Arthur C. Clarke

Activitatea Catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini este promovată prin prisma realizării obiectivului formării continuă, învățării pe parcursul întregii vieți, comunicării constructive, promovării valorilor culturale, științifice și toleranței, dar și formării abilităților profesionale și practice.

Catedra ”Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

Catedra Inginerie și Management în Construcții de Mașini este formată din:

 1. Ucraineț Irina, șef catedră, profesoară la discipline economice, grad didactic superior,
 2. Cernitu Eugenia, profesoară la discipline economice,
 3. Ciubara Iulia, profesoară la disciple de specialitate, grad didactic doi;
 4. Cornescu Artur, profesor la discipline de specialitate, grad didactic;
 5. Craițman Liudmila, Șef secție calitate, profesoară la discipline de specialitate și socioumanistice, grad didactic I;
 6. Grozavu Valeriu, profesor la discipline de specialitate, grad didactic II,
 7. Jacot Lilia, profesoară la desen tehnic, grad didactic II,
 8. Lisnic Ion, Director, profesor la discipline de specialitate, grad didactic doi;
 9. Lisnic Marian, profesor la discipline de specialitate, grad didactic II,
 10. Romaniuc Ecaterina, profesoară la discipline de specialitate, grad didactic II,
 11. Stah Stela, Director adjunct pentru instruire și educație, profesoară la discipline economice, grad didactic superior.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, membrii catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Organizarea procesului educațional cu elaborarea și aprobarea: planului de activitate al catedrei, planurilor tematice de lungă durată, planificării activității cercurilor și cluburilor la discipline.
 • Promovarea activității educaționale prin prisma respectării normelor, valorilor și standardelor educaționale de calitate.
 • Elaborarea și aprobarea proiectelor de curs și proiectelor de diploma.
 • Ghidarea elevilor la îndeplinrea lucrărilor practice și de laborator proiectelor de curs și proiectelor de diploma.
 • Planificarea și organizare a orelor de studii în conformitate cu cerințele standardelor educaționale în vigoare.
 • Stabilirea programului de consultații și a stagiilor de practică, conform planului de învățământ.
 • Pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de calificare (examenelor de absolvire).
 • Motivarea elevilor spre învățare la toate disciplinele predate la catedră.
 • Promovarea orelor de studii, consultațiilor, activităților extracurriculare în conformitate cu interesele elevilor.
 • Cooperarea cu agenții economici de profil, pentru promovarea stagiilor de practică și excursiilor demonstrative pentru elevi.
 • Susținerea elevilor pentru participarea la diverse activități din colegiu și din municipiu ce stimuleză dezvoltarea personală și profesională a lor.

Activitatrea Catedrei „Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

pentru anul de studii 2019/2020

 1. Subiectele de cercetare profesională a membrilor de catedră
Subiectele propuse pentru cercetare Nume, prenume profesor Perioada
Instituția de învățământ modernă și pedagogul: potențial, tehnologii, parteneriat cu alți factori sociali Ciubara Iulia Septembrie
Tradiții și modernitate în educație Cernitu Eugenia Octombrie
Impactul factorilor dezvoltării psihice a personalității elevilor (mediul, ereditatea, educația) Romaniuc Ecaterina Noiembrie

 

Stilurile de predare. Schimb de experiență Grozavu Valeriu Decembrie
Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul orelor de desen tehnic Jacot Lilia Ianuarie
Formarea profesorului: roluri și competente Cornescu Artur Februarie
Strategii și metode moderne de predare-învățare-evaluare utilizate la orele de disciplínele tehnice. Schimb de experiență Lisnic Marian Martie
Modalități de colaborare a instituției de învățământ cu partenerii educaționali pentru asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii Craițman Liudmila,

Stah Stela

Aprilie
Utilizarea TIC în procesul instructiv – educativ la disciplínele economice. Schimb de experiență Ucraineț Irina Mai
Indicații metodice pentru lucrări practice Stah Stela,

Craițman Liudmila,

Cernitu Eugenia,

Cornescu Artur,

Grozavu Valeriu,

Jacot Lilia,

Romaniuc Ecaterina,

Lisnic Marian,

Hîrbu Arefa,

Ciubara Iulia,

Ucraineț Irina

Octombrie – Aprilie
 2. Activități extrecurriculare
Activitatea Perioada Responsabili
Masă rotunda

„Rolul construcției de mașini în dezvoltarea economiei naționale”

27.09 Ucraineț Irina,

Stah Stela,

Craițman Liudmila,

Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian,

Diriginții grupelor T

Călătorie virtuală

„Topul întreprinderilor constructoare de mașini din lume”

27.09 Cornescu Artur,

Lisnic Marian

Victorină:

„Caruselul cunoștințelor”

10.10 Uraineț Irina,

Cernitu Eugenia, grupele anului III MS și T

Seminar – practicum:

„Calitatea în educație. Factorii de influnență a calității în educație”

Stah Stela,

Craițman Liudmila

Activitate extracurriculară

„Violența în familie: între mit și realitate”

15.11 Cernitu Eugenia
Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei 17.02 – 21.02 Șef catedră,

membrii catedrei

Seminar:

„Managementul proiectelor. Cum transformăm o ideie într-un proiect de calitate?”

17.02 Ucraineț Irina,

Craițman Liudmila

Victorină tehnică

„Tehnica, tehnologia și creativitatea”

18.02 Cornescu Artur,

Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian

Atelier de lucru:

„Locul și importanța măsurărilor și controlului în asigurarea calității”

18.02 Romaniuc Ecaterina, Lisnic Marian
Excursie la SA Moldagrotehnica și SA Răut din mun. Bălți, pentru grupele T 19.02 Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian,

Cornescu Artur

Atelier de lucru:

„Design – ul industrial – între artă şi inginerie”

19.02 Jacot Lilia
Excursie la întreprinderele de producție pentru grupele MS (SRL DRA Draexlmaier AUTOMOTIVE mun. Bălți, SRL Quality Hub ÎCS) 20.02 Stah Stela,

Craițman Liudmila,

Lisnic Marian

Seminar:

„Modalități de asigurare a calității produselor/serviciilor”

20.02 Romaniuc Ecaterina
Concurs

„Cum să devii milionar, cunoscând statistica?”

21.02 Ucraineț Irina,

Cernitu Eugenia

Ședință de tatalizare 21.02 Șef catedră,

Membrii de catedră

Prezentarea Catedrei IMCM, a specialităților:

–          71580 Tehnologia Construcțiilor de Mașini

–          71540 Metrologie și Certificarea conformității

Mai, 2020

Ziua Ușilor Deschise

Șef catedră,

Membrii de catedră

 3. Activitatea cluburilor și cercurilor de cercetare
Denumirea clubului/cercului Activități de realizat Responsabili
Clubul tehnic

Tehnicianul modern

Ateliere de lucru: Aplicarea elementelor de mecanică în domeniul Metrologiei și certificării producției și Tehnologiei Construcțiilor de Mașini

Concurs tehnic: Cel mai bun în profesie

Activități de robotehnică (formarea machetelor)

Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian,

Cornescu Artur

Cercul

Aplicarea standardelor în cotidian

Ateliere de lucru: Completarea documentelor la exportul/importul mărfurilor

Ateliere de lucru: Reguli de bază de identificare a produselor/serviciilor de calitate

Romaniuc Ecaterina,

Craițman Liudmila

 

Cercul

Desing Tehnic

Seminar – practicum: Rolul desing-ului în industrie

Ateliere de lucru pentru elevii anului I „Magia hârtiei” (origami, quilling, reproducere de hârtie)

Activități de art desing în industrie (formarea modelelor)

Jacot Lilia
Clubul economic

 Tineri și ingenioși

Seminar – practicum: Dezvoltarea gândirii critice prin analiza SWOT

Debate economice:

–          Importanța resurselor naturale pentru dezvoltarea economică a unui stat.

–          Protecția mediului ca parte componentă a economiei moderne.

Ateliere de lucru: Elemente de evidență contabilă în gestiunea întreprinderii

Stah Stela,

Ucraineț Irina,

Cernitu Eugenia

 

Programul activităților Săptămânii Catedrei

Inginerie și Management în Construcții de Mașini

17 – 21 februarie 2020
Denumirea activității Perioada Locul desfășurării Responsabili
Deschiderea Săptămânii Catedrei Inginerie și Management în Construcția de Mașini 17.02 aud. 221, 9.30 Șef catedră,

membrii de catedră

Seminar:

„Managementul proiectelor. Cum transformăm o ideie într-un proiect de calitate?”

17.02 Aud. 221, 15.00 Ucraineț Irina,

Craițman Liudmila

Atelier de lucru:

„Locul și importanța măsurărilor și controlului în asigurarea calității”

17.02 Aud. 228, 13.20 Lisnic Marian
Victorină tehnică

„Tehnica, tehnologia și creativitatea”

18.02 Aud. 123, 13.20 Cornescu Artur,

Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian

Atelier de lucru pentru profesori

„Tehnologii performante în educație”

18.02 Sala de lectură, 15.00 Stah Stela,

Craițman LIudmila

Excursie la SA Moldagrotehnica și SA Răut din mun. Bălți, pentru grupele T 19.02 Grozavu Valeriu,

Lisnic Marian,

Cornescu Artur

Atelier de lucru:

„Design – ul industrial – între artă şi inginerie”

19.02 Aud. 304, 15.00 Jacot Lilia
Excursie la întreprinderele de producție pentru grupele MS (SRL DRA Draexlmaier AUTOMOTIVE mun. Bălți, SRL Quality Hub ÎCS) 20.02 Stah Stela,

Craițman Liudmila,

Lisnic Marian

Concurs tehnic

„Cine? Unde? Când?”

20.02. Aud. 126, 8.00 Ucraineț Irina, Cornescu Artur
Seminar:

„Modalități de asigurare a calității produselor/serviciilor”

20.02 Aud. 227, 15.00 Cernitu Eugenia,

Ciubara Iulia

Concurs

„Cum să devii milionar, cunoscând statistica?”

21.02 Aud. 221, 9.40 Ucraineț Irina,

Cernitu Eugenia

Ședință de tatalizare 21.02 Aud. 119, 13.20 Șef catedră,

Membrii de catedră