Catedra „Ingenerie și Management în Construcția de Mașini”

Motto: Tehnologia este arta de a transforma ştiinţa în ceva practic.

(Definiţie de Marcio Barrios  )  

Catedra Inginerie și Management în Construcția de Mașini a fost formată în anul 2002.

Catedra Inginerie și Management în Construcția de Mașini

Activitatea Catedrei Inginerie și Management în Construcția de Mașini este promovată prin prisma realizării obiectivului formării continuă, învățării pe parcursul întregii vieți, comunicării constructive, promovării valorilor culturale, științifice și toleranței, dar și formării abilităților profesionale și aptitudini practice.

Catedra Inginerie și Management în Construcția de Mașini este formată din:

 1. Ucraineț Irina, șef catedră, profesoară de discipline economice, grad didactic I,

 2. Jemna Iurie, director, grad didactic II,

 3. Stah Stela, director adjunct pentru instruire și educație, grad didactic superior;

 4. Lisnic Ion, director adjunct pentru instruire practică și producere, grad didactic doi;

 5. Craițman Liudmila, șef secție formare prosională, grad didactic II;

  Brain-ring2

  Brain-ring

  Brain-ring 3

  Concurs tehnic

  De ziua îndrăgostiților, iubește alături de noi

  Master-class

 6. Postolati Constantin, profesor de discipline tehnice, grad didactic I,

 7. Grozavu Valeriu, profesor de discipline tehnice, grad didactic II,

 8. Baltag Marcela, profesoară de discipline tehnice, grad didactic II,

 9. Rotari Vera, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic II,

 10. Lisnic Marian, profesor de discipline tehnice, grad didactic II,

 11. Jacot Lilia, profesoară de desen tehnic, grad didactic II,

 12. Suhaci Eugenia, profesoară de discipline economice,

 13. Romaniuc Ecaterina, profesoară de discipline de specialitate,

 14. Cornescu Artur, profesor de discipline tehnice.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, membrii catedrei Inginerie și Management în Construcția de Mașini urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:
 • Organizarea procesului educațional cu elaborarea și aprobarea: planului de activitate al catedrei, planurilor tematico-calendaristice, planificării activității cercurilor și cluburilor la discipline.
 • Promovarea activității educaționale prin prisma respectării normelor, valorilor și standardelor educaționale de calitate.
 • Elaborarea și aprobarea tematicii proiectelor de curs și proiectelor de diploma/examen de calificare.
 • Studiul individual ghidat de profesor.
 • Instruirea elevilor pentru susținerea examenului de calificare/proiectului de diplomă.
 • Motivarea elevilor spre învățare, autodezvoltare și participare social – activă cotidiană.
 • Cooperarea cu agenții economici de profil, pentru promovarea stagiilor de practică și activităților profesionale.
 • Susținerea elevilor pentru participarea la diverse activități din colegiu și din municipiu ce stimuleză dezvoltarea personală și profesională a lor.

Lecție victorină

 

 

 

 

 

Planul de activități planificate de realizat de 

Catedra Inginerie și Management în Construcția de Mașini

pentru anul de studii 2017-2018

 

Activitatea Perioada Responsabili
Seminar-informativ

 „Ce este Tehnologia Construcțiilor de Mașini?” dedicată Zilei Internaționale a Tehnologului în Construcții de Mașini

27.09 Șef catedră,

Grozavu Valeriu,

Postolati Constantin,

Diriginții grupelor T

Reînoirea informațiilor despre catedră de pe site-ul colegiului Octombrie, 2017 Șef catedră,

Rotari Vera

Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei 19.02 – 23.02 Șef catedră,

membrii catedrei,

diriginții și elevii grupelor T și MS

Excursie virtuală

„10 cele mai mari întreprinderi constructoare de mașini din lume”

19.02 Grozavu Valeriu,

Cornescu Artur,

Lisnic Marian

Concurs – victorină

²De șapte ori măsoară și o dată taie²

20.02 Ucraineț Irina,

Baltag Marcela,

Cernitu Eugenia

Excursie la SA Moldagrotehnica și SA Răut din mun. Bălți pentru grupele T 21.02 Grozavu Valeriu,

Postolati Constantin,

Lisnic Marian

Master – class

„Să învățăm să ne facem viața mai frumoasă”

21.02 Ucraineț Irina,

Jacot Lilia,

Romaniuc Ecaterina,

Rotari Vera

Work Shop

”Dezvoltarea personală pentru profesori”

22.02 Stah Stela,

Craițman Liudmila,

Ucraineț Irina

Masă rotunda

Tehnologii modern în industria constructoare de mașini

23.02 Șef catedră,

Membrii de catedră

Prezentarea Catedrei IMCM, a specialităților: Tehnologia Construcției de Mașini și Metrologie și Certificarea conformității Mai, 2018

Ziua Ușilor Deschise

Șef catedră,

Membrii de catedră

Masă rotundă

„Măsurările într-o lume dinamică”

18.05 Baltag Marcela,

Diriginții grupelor MS