Catedra «Radioelectronică și electromecanică»

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71320 Electromecanica

Raport privind rezultatele examenului de calificare 2021, la programul de formare profesională 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic

”Învățătura este o muncă de fiecare zi, munciți câte puțin, în fiecare zi.”

(Grigore Moisil)

Personalul didactic al catedrei:

9 profesori, inclusiv:

 • 1 profesor cu grad didactic superior;

 • 3 profesori cu grad didactic I;

 • 4 profesori cu grad didactic doi;

 • 1 profesor titular.

Catedra „Radioelectronică și electromecanică”  este compusă din 9 membri:

 1. Rotari Vera – Șef catedră, profesor la disciplini de specialitate, grad didactic întâi
 2. Ghincul Alexandr – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic superior
 3. Berega Valentin – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 4. Darii Ivan – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 5. Gorobeț Ecaterina – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 6. Iuzu Corneliu – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 7. Carabulea Maria – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 8. Toderica Semion – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 9. Ceban Ion – profesor de educația fizică

Misiunea principală a catedrei Catedrei Radioelectronică și Electomecanică este: desfășurarea procesului de predare – învățare – evaluare a disciplinelor predate la cele mai înalte standarde de calitate cu scopul formării la elevi, a unei gândiri tehnice, critice; abilități și deprinderi practice în domeniul activității electrice, energetice, electronice și radio.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, la actual moment membrii catedrei Radioelectronică și Electromecanică acordă o atenție deosebită realizării următoarelor obiective majore:

 • îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale cu scopul mențineri la un nivel înalt satisfacția clienților;
 • dezvoltarea continuă a competenților profesionale ale personalului didactic și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor educaționale;
 • îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație, activitate extracurriculară etc;
 • asigurarea tuturor disciplinelor obligatorii și la liberă alegere predate de catedră cu curicule, corelarea și ajustarea la cerințele învățământului performant;
 • asigurarea disciplinelor predate cu suport metodico-didactic: elaborarea și publicarea materialelor metodice și didactice, manualelor, notelor de curs etc., actualizarea, reeditarea lucrărilor metodico-didactice necesare pentru procesul de învățământ;
 • implementarea și utilizarea mai activă a tehnologiilor informaționale în procesul de predare – învățare – evaluare și aplicarea pe larg a noilor tehnologii educaționale în cadrul orelor teoretice, practice, de laborator și de studiu individual;
 • menținerea unui climat psihologic favorabil, bazat pe cooperare și colaborare, competiție loială, consolidarea disciplinei de muncă, armonizarea continuă a relațiilor profesor-profesor și profesor-student.

Activități extracurriculare

 

Activitatea Perioada Responsabili
Seminar-informativ

”Ce înseamnă să fii Electrician” dedicat Zilei Internaționale a Energeticei

19.12 Șef catedră

Iuzu Corneliu

Gorobeț Ecaterina Diriginți grupelor E

Reînoirea informațiilor despre catedră de pe site-ul colegiuui Octombrie 2019 Șef catedră,

Ghincul Alexandr

Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei Radioelectronică și Electromecanică Martie 2020 Șef catedră membrii catedrei diriginții și elevii gruelor E și DR
Master – class ”Inovații și tehnologii” Martie Rotari Vera
Victorină tehnică ”Cel mai bun tehnician”

Elevii grupelor E anul III și IV

Martie Gorobeț Ecaterina
Brain-ring ”Radiocomunicații”

Elevii grupei DR-416

Martie Ghincul Alexandr
Excursie la SA FEE NORD, pentru elevii grupelor E anul III Martie Darii Ivan
Concurs – victorină ”Conectarea aparatelor în rețea electrică” Martie Iuzu Corneliu
Masa rotundă  ”Magnetism în cotidian” Martie Berega Valenti
Ședința de totalizare Martie Șef catedră Membrii catedrei
Competiții sportive municipale Februarie – Mai 2020 Carabulea Maria

Toderica Semion

Babii Constantin

Prezentarea specialităților la Ziua ușilor deschise:

71320 Electromecanică

71410 Aparate radioelectronice de uz cascnic

Mai 2020,

 

Șef Catedră, Membrii catedrei

 

Eforturile membrilor catedrei „Radioelectronică și Electromecanică” sunt orientate spre:

 • pregătirea elevilor pentru specialităţile în domeniul Electromecanică, Aparate radioelectronice de uz casnic
 • dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii alese;
 • formarea competenţelor profesionale şi intelectuale în cadrul orelor şi stagiilor de practică;
 • formarea abilităţilor şi competenţelor necesare încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii.