Catedra «Radioelectronică și electromecanică»

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

”Învățătura este o muncă de fiecare zi, munciți câte puțin, în fiecare zi.”

(Grigore Moisil)

Personalul didactic al catedrei:

9 profesori, inclusiv:

 • 1 profesor cu grad didactic superior;

 • 3 profesori cu grad didactic I;

 • 4 profesori cu grad didactic doi;

 • 1 profesor titular.

Catedra „Radioelectronică și electromecanică”  este compusă din 9 membri:

 1. Rotari Vera – Șef catedră, profesor la disciplini de specialitate, grad didactic întâi
 2. Ghincul Alexandr – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic superior
 3. Berega Valentin – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 4. Darii Ivan – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 5. Gorobeț Ecaterina – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 6. Iuzu Corneliu – profesor la disciplini de specialitate, grad didactic doi
 7. Carabulea Maria – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 8. Toderica Semion – profesor de educația fizică,  grad didactic întâi
 9. Ceban Ion – profesor de educația fizică

Misiunea principală a catedrei Catedrei Radioelectronică și Electomecanică este: desfășurarea procesului de predare – învățare – evaluare a disciplinelor predate la cele mai înalte standarde de calitate cu scopul formării la elevi, a unei gândiri tehnice, critice; abilități și deprinderi practice în domeniul activității electrice, energetice, electronice și radio.

Pentru realizarea cu succes a procesului de predare – învățare – evaluare, la actual moment membrii catedrei Radioelectronică și Electromecanică acordă o atenție deosebită realizării următoarelor obiective majore:

 • îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale cu scopul mențineri la un nivel înalt satisfacția clienților;
 • dezvoltarea continuă a competenților profesionale ale personalului didactic și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor educaționale;
 • îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate în cadrul catedrei: învățământ, cercetare științifică, educație, activitate extracurriculară etc;
 • asigurarea tuturor disciplinelor obligatorii și la liberă alegere predate de catedră cu curicule, corelarea și ajustarea la cerințele învățământului performant;
 • asigurarea disciplinelor predate cu suport metodico-didactic: elaborarea și publicarea materialelor metodice și didactice, manualelor, notelor de curs etc., actualizarea, reeditarea lucrărilor metodico-didactice necesare pentru procesul de învățământ;
 • implementarea și utilizarea mai activă a tehnologiilor informaționale în procesul de predare – învățare – evaluare și aplicarea pe larg a noilor tehnologii educaționale în cadrul orelor teoretice, practice, de laborator și de studiu individual;
 • menținerea unui climat psihologic favorabil, bazat pe cooperare și colaborare, competiție loială, consolidarea disciplinei de muncă, armonizarea continuă a relațiilor profesor-profesor și profesor-student.

Activități extracurriculare

 

Activitatea Perioada Responsabili
Seminar-informativ

”Ce înseamnă să fii Electrician” dedicat Zilei Internaționale a Energeticei

19.12 Șef catedră

Iuzu Corneliu

Gorobeț Ecaterina Diriginți grupelor E

Reînoirea informațiilor despre catedră de pe site-ul colegiuui Octombrie 2019 Șef catedră,

Ghincul Alexandr

Organizarea și promovarea Săptămânii Catedrei Radioelectronică și Electromecanică Martie 2020 Șef catedră membrii catedrei diriginții și elevii gruelor E și DR
Master – class ”Inovații și tehnologii” Martie Rotari Vera
Victorină tehnică ”Cel mai bun tehnician”

Elevii grupelor E anul III și IV

Martie Gorobeț Ecaterina
Brain-ring ”Radiocomunicații”

Elevii grupei DR-416

Martie Ghincul Alexandr
Excursie la SA FEE NORD, pentru elevii grupelor E anul III Martie Darii Ivan
Concurs – victorină ”Conectarea aparatelor în rețea electrică” Martie Iuzu Corneliu
Masa rotundă  ”Magnetism în cotidian” Martie Berega Valenti
Ședința de totalizare Martie Șef catedră Membrii catedrei
Competiții sportive municipale Februarie – Mai 2020 Carabulea Maria

Toderica Semion

Babii Constantin

Prezentarea specialităților la Ziua ușilor deschise:

71320 Electromecanică

71410 Aparate radioelectronice de uz cascnic

Mai 2020,

 

Șef Catedră, Membrii catedrei

 

Eforturile membrilor catedrei „Radioelectronică și Electromecanică” sunt orientate spre:

 • pregătirea elevilor pentru specialităţile în domeniul Electromecanică, Aparate radioelectronice de uz casnic
 • dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii alese;
 • formarea competenţelor profesionale şi intelectuale în cadrul orelor şi stagiilor de practică;
 • formarea abilităţilor şi competenţelor necesare încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii.