Catedra „Științe Exacte”

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

Lista membrilor catedrei „Științe Exacte”

1. Brăduleac Iraida – dr. în științe pedagogice, profesor  grad didactic superior, șef catedră, disciplinele predate: matematica

Catedra „Științe reale”

2. Prisacaru Svetlana – profesor  grad didactic doi, disciplinele predate: matematica;

3. Pelevaniuc Natalia – profesor  grad didactic întâi, disciplinele predate: matematica, informatica;

4. Berega Stela – profesor, grad didactic întâi, disciplinele predate: fizica,astronomia;

5.Clim Nadejda – profesor  grad didactic întâi, disciplinele predate: matematica;

6.Patlati Olga – profesor  grad didactic superior, disciplinele predate: fizica,astronomia;

7.Tîmciuc Inga –  profesor  grad didactic doi, disciplinele predate: biologie, chimie, geografie;

8.Iuzu Viorica –  profesor  grad didactic doi, disciplinele predate: fizica, informatica;

9.Prepeliță Ina – profesor  grad didactic doi, disciplinele predate : chimia;

10. Prepeliță Vadim – tânăr specialist, disciplinele predate: matematica;

11.Țap Anastasia –  profesor  grad didactic doi, disciplinele predate: chimia .

 

Obiectivele educaționale ale catedrei:

  • Realizarea obiectivelor curriculare și a programelor de studii;

  • Îmbunătățirea calitătii lecțiilor din punct de vedere metodico-stiintific ;

  • Instruirea elevilor la nivelul exigenților naționale și europene ;

  • Promovarea valorilor naționale și general-umane în cadrul pocesului instructiv-educativ

 

 ”Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună.”

În perioada 10.02 – 14.02.2020 în incinta Colegiului Politehnic din mun. Bălți  se va desfășura săptămîna catedrei ”ȘTIINȚE EXACTE” cu genericul ”Profesionalismul cere exercițiu și schimbare permanentă”.

Vă invităm să participați activ la activitățile planificate pe parcurrsul acestei perioade, care promit să fie interesante, interactive și utile atît elevilor, cît și profesorilor.

Programul activităților este descris în tabelul de mai jos.

 

Nr. d/o Data Activități proiectate Grupe încadrate, responsabil
1. Luni

10.02.2020

Activitate extracurriculară interdisciplinară ”Enigmele Științelor Exacte”. Berega S.

Țap A. Pelevaniuc N. Prepelița I.

2. Marți

11.02.2020

 

Oră demonstrativă la chimie: ”Compușii oxigenați. Alcoolii. Fenolul”.

 

Oră demonstrativă la chimie: ”Nemetale. Caracteristica generală a nemetalelor”.

 

 

E 228

Țap A.

 

MS 119

Prepelița I.

3. Miercuri

12.02.2020

Oră demonstrativă la diriginție: ”Convingerile personale și responsabilitatea deciziilor”. E 228

Țap A.

4. Joi

13.02.2020

Activitate extracurriculară: ”TVC – matematic”.

 

Pelevaniuc N.

 

5. Vineri

14.02.2020

Totalizarea activității săptămînii catedrei. Membrii catedrei

 

Doar împreună vom reuși să realizăm lucruri frumoase!