Catedra „Știinte socioumanistice”

„Garanția unui viitor pentru oricare națiune este buna educație a junimii sale”

(I.Vulcan)

Catedra reuneşte în cadrul său profesori cu preocupări complexe atât în domeniul instructiv–educativ, cât şi cel practic. Este una dintre catedrele care dezvoltă permanent o relaţie de colaborare cu alte catedre din Colegiu cât și cu alte catedre similare din alte instituţii de învăţământ.

Ca obiective putem enumera:

1. Elaborarea și implementarea programelor și curriculei de studii în conformitate cu cerințele învățământului curricular bazat pe competențe și subcompetențe.

2. Elaborarea materialelor didactice ca suport pentru elevii din colegiu.

3. Organizarea diverselor activități metodice (mese rotunde, seminare) orientate spe optimizarea comunicării și relațiilor interpersonale profesor-elev.

Corpul didactic al catedrei include 10 membri:
2 profesori  deținători ai  gradului didactic superior,
3  profesori  deținători ai  gradului didactic I,
5 profesori  deținători ai  gradului didactic II.

Membrii catedrei „Știinte socioumanistice” :

 1. Postolache Natalia – șef catedră, profesoară de geografie și biologie, grad didactic I,

  Catedra „Știinte socioumanistice”

 2. Groza Marcela – profesoară de istorie, grad didactic superior,
 3. Glavan Gabriela – profesoară de istorie, grad didactic superior,
 4. Chilaru Tatiana – profesoară de educație civică și istorie, grad didactic II,
 5. Popovici Tatiana – profesoară de educația civică, grad didactic II
 6. Ciobanu Violeta – profesoară de istorie și filisofie, grad didactic II
 7. Papeta Galina – profesoară de istorie, grad didactic II,
 8. Toderica Semion – profesor de educația fizică, grad didactic I,
 9. Carabulea Maria – profesoară de educația  fizică, grad didactic I,
 10. Babii Constantin – profesor de educația fizică, grad didactic II.

  Planul de activitate a catedrei „Științe sociumanistice”

  pentru anul de studii 2017-2018

   

  Activitatea Perioada Responsabili
  Activități  extracurriculare pentru celebrarea zilelor din calendarul ecologic. octombrie Postolache Natalia

   

  Proiect interdisciplinar

  Degradarea mediului natural. Măsuri de protecție.

   octombrie Postolache Natalia

  Chilaru Tatiana

   

  Promovarea diverselor activități extracurs dedicate  săptămânei tineretului.

   

  Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.

  noiembrie Glavan Gabriela

  Ciobanu Violeta

  Popovici Tatiana

  Chilaru Tatiana

  Organizarea și promovarea activităților la săptămâna catedrei:

  – Master Klas la confecționarea mărțișoarelor          Cel mai inedit mărțișor.

  Expoziție de fotografii,

  Spiritul victimelor torturii.

  Activitate extracurriculara:

  „Drepturile omului sunt drepturile femeie și drepturile femeie sunt drepturile omului.”

  Serbare dedicată zilei de 8 Martie

  „…Poate că într-adevăr ochii femeiei iubite sunt marginea lumii”

  martie  

   

  Popovici Tatiana

   

  Chilaru Tatiana

   

  Postolache Natalia

  Groza Marcela

   

  Postolache Natalia

   

  Promovarea orelor de diriginție de către profesorii – diriginți de la catedră. Pe parcursul anului Chilaru Tatiana

  Postolache Natalia

  Ciobanu Violeta

  Organizarea și promovarea competițiilor sportive în cadrul săptămânii sănătății. aprilie Carabulea Maria

  Toderica Semion

  Babii Constantin