Admiterea 2020

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2020-2021

Rezultatele admiterii 2020 turul 1

Lista nominală turul 1 Buget

Lista nominală turul 1 Contract

Lista nominală turul 1 Contract anul 2

Atenție absolvenții cl. X

Locurile declarate vacante după un an de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară:
 • Calculatoare – 3 locuri;
 • Rețele de calculatoare – 1 loc;
 • Electromecanică – 6 locuri;
 • Automatizarea proceselor tehnologice – 2 locuri;
 • Tehnologia construcțiilor de mașini – 3 locuri.

 

 

 

Pentru mai multe informații descărcați pliantul:

Ordinul cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în institușiile de învățământ profesional tehnic

Termenul de studii:

4 ani pentru absolvenții de gimnaziu;

2 ani pentru absolvenții de liceu, școală medie, școală profesională (2-3 ani).

Actele necesare:

 • Actul de studii în original cu anexa respectivă;

 • Certificatul de naștere sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire a candidatului (copia și originalul);

 • 6 fotografii color 3×4;

 • Adeverință de recrut pentru băieți (copia și originalul).

Pentru înscriere la cota de 15%:

 • Acte ce confirmă statutul de copil orfan sau tutelă, care atestă statutul (original);

 • Acte ce confirmă deficiențe fizice sau senzoriale (original);

 • Certificat despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii);

 • Legitimația ce confirmă participarea la Cernobîl, Afganistan, Transnistria (original/copia).

Oportunități:

 • Susținerea Bacalaureatului; 

 • Stagii de practică în țară și peste hotare;

 • Catedră militară;

 • Parteneriat cu agenți economici în domeniul,de angajare în câmpul muncii;

 • Săli de calculatoare dotate cu echipament modern.

 • Taxe de studii moderate, cu achitarea în rate;

 • Cămin;

 • Diverse activități extracurriculare (cercuri tehnice, club de robotică);

 • Secții sportive, sală și teren sportiv.

Adresa noastră: MD-3100 mun. Bălți, str. I. Franco11, sectorul Dacia;

Tel: 0231-7-20-94;

Email: colegiulbalti@gmail.com;

Urmăreștene și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/coelgiulpolitehnicbalti/?fref=ts