Acte normative

Acte normative și reglatorii externe

Acte legislative generale:

Regulamente Învățământ Profesional Tehnic:

Hotărâri de Guvern:

Ordine MECC:

Acte normative și reglatorii interne

Statutul CPB

Plan de dezvoltare strategic al Colegiului Politehnic 2018-2022

Strategie de promovare a climatului organizațional favorabil în Colegiul Politehnic Bălți

Strategie de diminuare a fenomenului de absentiism

Program de activitate al Colegiului 2019-2020

Program de activitate al Colegiului 2020-2021

Program de activitate al Colegiului 2021-2022

Program de activitate al Colegiului 2022-2023

Plan finanțare 2022

Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică 2022

Plan de achiziții pentru anul 2022

Plan de acțiuni privind desfășurarea instruirilor/campaniilor de informare a elevilor cu privire la rigorile de integritate și anticorupție în Colegiul Politehnic din Bălți, anul de studii 2021-2022

Darea de seamă privind situația financiară pentru perioada 01.01.21 – 31.12.21

Regulamente:

Rapoarte:

Ordine:

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux