Instruirea practică

Stagiile de practică sunt parte componentă obligatorie a planului de formare profesională și au drept scop formarea competențelor profesionale, consolidarea cunoștinţelor teoretice însuşite în cadrul programului și formarea / dezvoltarea / consolidarea abilitaţilor practice în concordanţă cu Curriculumul în învățământul profesional tehnic. Tipurile, etapele, locul, perioada de desfăşurare şi durata stagiilor de practică se stabilesc în planurile de învăţământ în strictă corespundere cu finalităţile de studii şi competenţele scontate pentru domeniul/specialitatea respectivă.

Stagiile de practică în învăţământul profesional tehnic postsecundar se axează  pe:

 1. a) familiarizarea cu noțiuni fundamentale în domeniu obținerii deprinderilor practice la specialitate;
 2. b) familiarizarea elevilor cu activități în cadrul stagiilor de practică;
 3. c) activităţi de observare şi analiză a proceselor funcţionale, sub conducerea conducătorilor de practică din Colegiu și a unităţii economice;
 4. d) colectarea informaţiei pentru elaborarea raportului privind stagiul de practică, proiectul de curs, proiectul de diplomă;
 5. e) elaborarea raportului la stagiul de practică și susținerea lui.

Stagiile de practică vor genera:

 1. Îmbunătățirea și sporirea aplicabilității cunoștințelor teoretice obținute în instituție.
 2. Dobândirea de către elevi a experienței profesionale vs utilizarea utilajelor și echipamentelor de producție.
 3. Posibilitatea pentru elevi de a experimenta în mediul de producție, a cunoaște sistemul relațiilor de muncă, implicarea în sistemul decizional și social.
 4. Cunoașterea de către agenții economici a deprinderilor și aptitudinilor viitorului angajat.
 5. Sprijinul elevilor din învățământ profesional tehnic în obținerea calificării profesionale și a unui loc de muncă.
 6. Elaborarea strategiilor pentru apropierea învățământului de piața forței de muncă.

In procesul practicii de inițiere în specialitate, elevii sunt familiarizați cu specificul viitoarei profesii, obţin deprinderi  primare pentru formarea profesională. Acest gen de practică este realizat în instituţia de învăţământ: laboratoare, ateliere, sali de calculatoare.

Practicile de instruire se desfăţoară în atelierele instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic. Elevul face cunostinţa cu obiectele muncii, care formeaza bazele specialitaţii si obţine deprinderile primare în specialitatea aleasa. Stagiul de practica nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul caruia elevul face cunostința cu utilajele,echipamentele tehnologice, obţine îndemânari, abilitaţi practice în deservirea acestor utilaje, echipamente și elaborează produsul, macheta proprie conform programei stagiului de practica.

Practica de specialitate ( tehnologică, de certificare) se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest

stagiu poate fi organizat și în atelierele instituției de învățământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv.

Practica ce precede  probele de absolvire  are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, informației, confecționarea produselor etc., necesare pentru susținerea probelor de absolvire / calificare sau în corespundere cu tema proiectului / lucrării de diplomă.

Obiective:

GRAFICUL SUSȚINERII

RAPORTULUI  LA PRACTICA TEHNOLOGICĂ,

ANUL DE STUDII 2019-2020

Nr.crt. GRUPA PERIOADA DE STAGIERE DATA ORA CAB.
1. C-426 02.09-04.10.2019 17.10.2019 9:30 313
2. A-426 02.09-04.10.2019 22.10.2019 8:00 213
3. E-426 02.09-04.10.2019 17.10.2019 13:20 234
4. E-218B 07.10-08.11.2019 25.11.2019 13:20 234
5. C-218B 07.10-08.11.2019 28.11.2019 13:20 213
6. MS-426 07.10-08.11.2019 25.11.2019 13:20 106
7. C-416 11.11-13.12.2019 19.12.2019 8:00 213
8. A-416 11.11-13.12.2019 24.12.2019 8:00 213
9. E-416 11.11-13.12.2019 19.12.2019 8:00 234
10. T-416 11.11-13.12.2019 19.12.2019 8:00 123
11. MS-416 11.11-13.12.2019 19.12.2019 8:00 106
12. DR-416 11.11-13.12.2019 19.12.2019 8:00 107
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux