Biblioteca colegiului

Acces

Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de cititori:
– elevii;
– cadre didactice;
– alte categorii de personal din colegiul;

În Biblioteca Colegiului accesul pentru elevi se face numai pe baza carnetului de elev.

Istoric

Biblioteca Colegiului Politehnic a fost constituită în anul 1964, odată cu întemeierea Instituției de învățămînt şi este parte integră a infrastructurii Colegiului.
Biblioteca este membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, întreţine relaţii de colaborare cu bibliotecile Colegiilor din municipiu şi Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Aleco Russo”.

Misiunea

Misiunea ei constă în realizarea funcţiilor informaţională şi educativă prin actualizarea continuă a colecţiilor cu documente în format tipar şi electronic, prestarea serviciilor şi produselor complexe, facilitarea accesului la resursele documentare, aprofundarea culturii informaţiei a utilizatorilor.
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii este axată pe implementarea principiilor calităţii, participarea la managementul cunoaşterii, asigurarea accesului deschis la informaţia ştiinţifică, modernizarea tehnologiilor.

Structura

Biblioteca are următoarea structură : sala de împrumut la domiciliu și sala de lectură:

Srvicii centrale:

܍   Completare şi evidenţa colecţiilor;
܍   Prelucrare analitico-sintetică a documentelor;
܍   Asistenţă informaţională;
܍   Informatizare;
܍   Colecţia de literatură ştiinţifică, didavtică, artistică.

Personal

Personalul bibliotecii constituie 2 angajaţi. Conducerea Colegiului optează pentru dezvoltarea profesională a salariaţiilor, valorificarea deplină a potenţialului lor de muncă privind sporirea rolului bibliotecii colegiului în procesul educaţional actual şi în perspectivă.

Activităţi

Biblioteca organizează diverse activităţi cultural-educative:
܀   Săptămâni de Informare;
܀   Zile ale Catedrelor cu biblioteca;
܀   expoziţii informative şi tematice de promovare a patrimoniului instituţional, de promovare a profesiei, de    omagiere.

Colecţii

Colecţia Bibliotecii include:
– fondul bibliotecii: 83817 exemplare
– literatura științifică: 17538 exemplare
– literatura artistică: 12102 exemplare
– manuale: 54177 exemplare

Servicii

Biblioteca serveşte 1230 utilizatori, inclusiv 1190 studenţi. Zilnic, ea este vizitată de 70-140 persoane, care împrumută aproximativ 240 de publicaţii.

Servicii oferite:

–  împrumut de publicaţii la domiciliu;
–  consultarea documentelor la sala de lectură;
–  întocmirea bibliografiilor la cerere;
–  referinţe bibliografice;
–  atribuirea indicelui CZU;
–  expoziţii.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux