Catedra „Litere”

„Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei calda, sanatatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este frumusetea activa a patriei.”

(Grigore Vieru)

Catedra „LITERE”  este compusă din 9 membri:

Lisnic Ina – şef catedră, profesoară de limba franceză, grad didactic unu

Grabazei Ana – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior

Ursu Oxana – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic unu

Lungu Violeta – profesoară de limba engleză, grad didactic doi

Teleba Anna – profesoară de limba franceză şi engleză, grad didactic doi

Caraştefan Corina – profesoară de limba engleză, grad didactic doi

Burbulea Larisa – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic doi

Damian Nina – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic doi

Breabina Aliona – profesoară de limba şi literatura rusă, grad didactic doi

Bogdanici Tatiana – profesor de limba şi literatura rusă, tînăr specialist

                                                                               

În cadrul procesului de predare – învăţare a disciplinilor catedrei ne propunem următoarele obiective:

–         realizarea unei activități didactice de calitate.

–         desfășurarea procesului educațional conform curriculei la disciplinile catedrei.

–         elaborarea și îmbogățirea portofoliilor profesorilor cu materiale didactice necesare pentru o bună desfășurare a procesului educațional.

–        utilizarea abordărilor metodice căpătate la cursurile de formare continuă în procesul de predare-învățare-evaluare.

–         implicarea activă în activitățile Colegiului

–         folosirea tehnologiilor informaționale moderne în procesul educațional.

–         elaborarea proiectelor didactice și desfășurarea orelor de calitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor educaționale.

–        motivarea și asigurarea formării continue a profesorilor de la catedră.

 

 

Activități extracurriculare la Catedra „LITERE”

pentru anul de studii 2018 – 2019

 

Nr. Activitatea Termen de realizare Responsabil
1  Distribuirea de flyere ”Cunoaște limbile europene” 26 septembrie Lisnic Ina

Teleba Anna

2

 

Concurs de afirmații personale ale elevilor: ”Cu cât cunoaștem și vorbim mai multe limbi străine, cu atât sunt mai multe posibilitățile noastre de a ne realiza și de a ne alege un drum în viață”” 26 septembrie Lisnic Ina

Teleba Anna

Burbulea Larisa

 

3 Flashmob realizat pe piese interpretate în mai multe limbi 26 septembrie Teleba Anna

Lisnic Ina

4 Activiate extracurriculară

” English – my love”

Noiembrie Lungu Violeta

Caraștefan Corina

5 Conferința literară ”Valori spirituale în opera lui Ion Druță” noiembrie Grabazei Ana
6 Victorină literară:  ”Ștefan cel Mare – personaj și simbol  ” noiembrie Damian Nina

Ursu Oxana

7 Conferința elevilor anului III: ”Style de vie des jeunes europeens” noiembrie Lisnic Ina

Teleba Anna

8 Activitate extracurriculară de ziua Francofoniei

”J”ai la France dans mon coeur”

martie Lisnic Ina

Teleba Anna

9 Atelier artistic ”Poisson d”avril” Aprilie Lisnic Ina

Teleba Anna

10 Serată teatral literară in cadrul săptămânii tineretului noiembrie Breabina Aliona

Bogdanici Tatiana