Catedra „Litere”

„Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei calda, sanatatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este frumusetea activa a patriei.”

(Grigore Vieru)

Catedra „LITERE”  este compusă din 9 membri:

Lisnic Ina – şef catedră, profesoară de limba franceză, grad didactic unu

Lungu Violeta – profesoară de limba engleză, grad didactic doi

Teleba Ana – profesoară de limba franceză şi engleză, tînăr specialist

Caraştefan Corina – profesoară de limba engleză, grad didactic doi

Catedra „LITERE”

Burbulea Larisa – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic doi

Damian Nina – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic doi

Grabazei Ana – profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior

 Ţuvrilă Anna – profesoară de limba şi literatura rusă, tînăr specialist

Ţuvrilă Serghei – profesor de limba şi literatura rusă, tînăr specialist

                                                                               

În cadrul procesului de predare – învăţare a disciplinilor catedrei ne propunem următoarele obiective:

–         realizarea unei activități didactice de calitate.

–         desfășurarea procesului educațional conform curriculei la disciplinile catedrei.

–         elaborarea și îmbogățirea portofoliilor profesorilor cu materiale didactice necesare pentru o bună desfășurare a procesului educațional.

–        utilizarea abordărilor metodice căpătate la cursurile de formare continuă în procesul de predare-învățare-evaluare.

–         implicarea activă în activitățile Colegiului

–         folosirea tehnologiilor informaționale moderne în procesul educațional.

–         elaborarea proiectelor didactice și desfășurarea orelor de calitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor educaționale.

–        motivarea și asigurarea formării continue a profesorilor de la catedră.

 

 

Activități extracurriculare la Catedra „LITERE”

pentru anul de studii 2017 – 2018

 

Nr. Activitatea Termen de realizare Responsabil
1 ”Ziua limbilor europene” 26 septembrie Lisnic Ina

Teleba Anna

2

 

Concurs de esee: ”De ce să învățăm o limbă străină” 26 septembrie Lisnic Ina

Teleba Anna

Concert de ziua profesorului octombrie Burbulea Larisa

Lisnic Ina

5 Concurs de proiecte individuale Noiembrie Burbulea Larisa

Damian Nina

Grabazei Ana

7 Serată literar-artistică ”Totul începe din dragoste” decembrie Țuvrila Serghei

Țuvrila Anna

8 Activitate extracurriculară:„Dragobetele” februarie Lungu Violeta

Caraștefan Corina

Ziua francofoniei în Republica Moldova martie Lisnic Ina

Teleba Ana