Catedra «Tehnica de calcul»

Catedra Tehnica de calcul

Regulamentul de organizare și funcționare a catedrelor metodice

Strategia de dezvoltare a catedrelor metodice

Dosarul Informațional al Specialității Calculatoare

Dosarul Informațional al Specialității Automatizarea proceselor tehnologice

Dosarul Informațional al Specialității Rețele de calculatoare

Corpul didactic al catedrei include 20 membri:

15 Profesori titulari

1 Inginer Superior

3 Maiștri

1 Administrator baze de date

 

 Membrii catedrei “Tehnica de Calcul” :

Catedra Tehnica de calcul

Catedra Tehnica de calcul

 1. Iațimirschi Sergiu– șef catedră, profesor de disciplini de specialitate, grad didactic superior
 2. Balanici Olga– șef secție Nr. I, profesor de disciplini de specialitate, grad didactic superior
 3. Ciobanu Ion– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic I
 4. Tofan Galina– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic I
 5. Catană Victoria– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic I
 6. Josan Liudmila– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic I
 7. Rotari Pavel– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 8. Roșca Gheorghe– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 9. Puiu Vasile– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 10. Zabulica Serghei– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 11. Madan Alexandr– profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 12. Madan Natalia – profesor de disciplini de specialitate, grad didactic II
 13. Bordian Aliona– profesor
 14. Siminițchi Gherghe – profesor
 15. Rișcovoi Alina – profesor
 16. Tcacenco Nicolai– inginer superior
 17. Lupescu Vasile – maistru
 18. Madan Andrei– maistru
 19. Rișcovoi Ivan– maistru
 20. Ponomarciuc Victor – administrator baze de date