Despre Colegiu

17357601_687172064788772_900605543_o

Colegiul Politehnic din mun. Bălți

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi fondat în anul 1964, acreditat în 2004, (cerificat de acreditare seria AC nr.0010), vine să răspundă unei necesităţi strigente a Republicii Moldova – instruirea specialiştilor de înaltă calificare profesională tehnică bazat pe tehnologii informaţionale capabili să desfăşoare o eficientă activitate atât în cadrul întreprinderilor care produc, cît şi în cadrul întreprinderilor producătoare de orice profil: industria energetică, electromecanică şi electronică, agroindustrie, construcţie, transport şi la prestarea serviciilor indifirent de forma de proprietate.
Activitatea Colegiului a început în anul 1964, conform Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSSM nr. 208 din 13 mai 1964 despre fondarea Tehnicumului Politehnic Bălți. Prin Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr.736 din 30 decembrie 1991 Tehnicumul Politehnic a fost reorganizat în Colegiul Politehnic Bălți. Este o instituție de învățământ mediu de specialitate subordonată Ministerului Educației,  și afiliată didactic și metodic la Universitatea Tehnică a Moldovei. Procesul instructiv-educativ în colegiu este organizat prin învățământ la zi.