Despre Colegiu

17357601_687172064788772_900605543_o

Colegiul Politehnic din mun. Bălți

Colegiul Politehnic din mun. Bălți fondat în anul 1964, acreditat în 2004, (cerificat de acreditare seria AC nr.0010), vine să răspundă unei necesități strigente a Republicii Moldova – instruirea specialiştilor de înaltă calificare profesională tehnică bazat pe tehnologii informaționale capabili să desfăşoare o eficientă activitate atât în cadrul întreprinderilor care produc, cît şi în cadrul întreprinderilor producătoare de orice profil: industria energetică, electromecanică şi electronică, agroindustrie, construcție, transport şi la prestarea serviciilor indifirent de forma de proprietate.
Activitatea Colegiului a început în anul 1964, conform Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSSM nr. 208 din 13 mai 1964 despre fondarea Tehnicumului Politehnic Bălți. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.736 din 30 decembrie 1991 Tehnicumul Politehnic a fost reorganizat în Colegiul Politehnic Bălți. Este o instituție de învățământ mediu de specialitate subordonată Ministerului Educației,  și afiliată didactic și metodic la Universitatea Tehnică a Moldovei. Procesul instructiv-educativ în colegiu este organizat prin învățământ la zi.
    Obiectivele generale
 1. Creșterea eficienței activităților instructiv-educative și a serviciilor oferite de Colegiul Politehnic Bălți,
 prin asigurarea calității învățământului.
 1. Alinierea serviciilor educaționale și de formare profesională a tinerilor la cerințele și exigențele pieței forței de muncă.
   Obiectivele specifice
 1. Sporirea calității procesului educațional;
 2. Crearea unor condiții favorabile pentru prestarea serviciilor de calitate;
 3. Contribuție la motivarea cadrelor didactice de a realiza o activitate eficientă de instruire continuă;
 4. Realizarea demersurilor didactice centrate pe elev și formare de competențe;
 5. Obținerea unui nivel mai înalt de satisfacție a elevilor privind realizarea procesului de instruire;
 6. Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare;
 7. Îmbunătățirea condițiilor de studii și de trai ale elevilor;
 8. Ameliorarea asigurării științifice, curriculare și metodice a procesului de instruire;
 9. Asigurarea unei dezvoltări durabile a politicii educaționale în Colegiu prin formarea unei
personalități active și creative;
 1. Responsabilizarea tuturor persoanelor implicate în procesul educațional pentru îmbunătățirea permanentă a calității instruirii.