Echipa MANAGERIALĂ

Motto:  „Schimbarea este legea vieŢii. 

Acei care privesc numai în trecut sau în prezent,  În mod sigur vor pierde viitorul.”                    (JOHN KENNEDY)

 Noile obiective și finalități educaționale din cadrul invatamântului profesional postsecundar, presupun un management modern, autentic participativ, implementat printr-un nou mod de gândire și de acțiune, prin promovarea unei culturi manageriale corespunzatoare exigențelor timpului de astăzi.

Aflat la cel de-al cinzeci și șaselea deceniu, sub conducerea pedagogului și managerului Iurie Jemna, în Colegiul Politehnic,  activeaza cu succes o echipa managerială consacrată, cu convingeri deschise spre valori și renovări, flexibila în gândire, curajoasă în acțiuni formative. Proiectarea și realizarea unei activitati de calitate presupune o filozofie si o acțiune managerială, subordonată conceptului de inovație într-o eră digitalizată și socială.

Colegiul Politehnic din mun. Bălți, prin echipa sa manageriala, Vă invită să încredinţaţi formarea copiilor dumneavoastră ncolegiului nostru , doar astfel având garanţia formării un specialist de calitate, deschis şi receptiv, sociabil şi polivalent, care să deţină cunoştinţe temeinice despre specialiatetea aleasă, să aibă deprinderi practice şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare, să aprecieze şi să promoveze valorile şi practicile democratice – un adevărat cetăţean european al mileniului trei.

Membrii echipei manageriale:

  • Lisnic Ion – Managerul instituție;

  • Stah Stela – director adjunct pentru instruire și educație;

  • Glavan Gabriela – director adjunct pentru instruire și educație;

  • Craiţman Liudmila –șef secție;

  • Balanici Olga – şef secţie didactică Nr. 1;

  • Groza Marcela –şef secţie didactică Nr. 2.