oct. 29

Concursul interdisciplinar „Cunoștințele altfel”

Toamna anului 2018 ne bucură nu doar cu timp frumos și roade din belșug, dar și cu succesele deosebite ale elevilor și profesorilor Colegiului Politehnic din mun. Bălți. Astfel, pentru a demonstra acest lucru, în octombrie a fost desfășurat concursul interdisciplinar “Cunoștințele altfel”, unde organizatorii concursului (Rotari Vera, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic doi, Ucraineț Irina, profesoară de discipline economice, grad didactic superior, Craițman Liudmila, profesoară de discipline de specialitate, grad didactic doi, Grozavu Valeriu, profesor de discipline de specialitate, grad didactic doi) au provocat elevii grupei T-415 pentru a demonstra cunoștințele sale teoretice și practice la disciplinele de studio ca:Proiectarea sculelor, Proiectarea asistată de calculator, Utilaj tehnologic şi roboţi industriali, Sisteme de acţionări pentru maşini – unelte, Economia ramurii.

Vezi articolul »

aug. 06

Rezultatele admiterei turul I 2018

Abiturienții înmatriculați la studii prin buget

Lista nominală turul I 2018 BUGET

 

Abiturienții înmatriculați la studii prin contract

Lista nominală turul I 2018 CONTRACT

Imagine

Admiterea 2018

Older posts «

» Newer posts