mart. 13

Decada catedrei, „Inginerie și Management în Construcții de Mașini”

Catedra Inginerie și Management în Construcții de Mașini în acțiune!!!!!

Luna februarie este bogată de evenimente frumoase și mult așteptate. Și pentru Colegiului Politehnic din mun. Bălți, această perioadă a fost una deosebită, încărcată, și  importantă, pentru că s-au promovat activități din cadrul Decadei Catedrei Inginerie și Management în Construcții de Mașini, la care au participat elevi și profesori, inclusiv și din Colegiul de Industrie Ușoară și Colegiul de Medicină din Bălți.

Toate activitățile extracurriculare contribuie în mare măsură la formarea personalității și abilităților profesionale la elevi. În acest scop, într-o formă variată și atractivă pentru elevi, și nu doar, profesorii Catedrei „Inginerie și Management în Cosntrucții de Mașini” au organizat un șir de activități, după cum urmează:

 • Seminar-practicum „Globalizare–Turism–Comunicare, triunghiul cooperării în plan mondial”, organizat și promovat de formatori: Stah Stela, Craițman Liudmila, Ucraineț Irina, Teleba Anna. Această activitatea a avut drept scop familiarizarea participanților cu elementele triunghiului cooperării în plan mondial. Au fost atinse următoarele subiecte: femonenul globalizării și relațiile de cooperare economică, turismul în circuitul economic mondial, comunicarea ca mijloc de cooperare, influența globalizării asupra sănătății. Participanții au fost atrași in excursii virtuale, discuții, lecturi, improvizații, într-o atmosferă de dinamism, interes și glumă.
 • Master-class „Măiestria de a ne face viața utilă și frumoasă”, unde elevii coordonați de profesoarele Ucraineț Irina și Rotari Vera s-au învățat a confecționa rechezite de birou pe placul său din obiecte accesibile și/sau mai puțin obișnuite.
 • Excursie la întreprindere industrială, unde elevii gupelor T-414 și T-424, coordonați de profesorii Grozavu Valeriu și Lisnic Marian, au avut posibilitatea de a se informa de la prima sursă despre particualritățle proceselor de producere în secția mecanică.
 • Atelier de lucru „Utilizarea aplicațiilor Google (Google Apps, Calendar, Drive etc.) și a softurilor de specialitate”, în care elevii grupelor T-216 și MS-216, ghidați de profesoarele  Rotari Vera și Ucraineț Irina, au planificat o călătorie pe meleagurile plaiului natal, incluzând vizite la muzee, conace, monumente, locuri pitorești. Tot o dată, elevii s-au învățat să utilizeze aplicațiile Google  și softurile de specialitate, nu doar pentru a îndeplini temele de acasă.
 • Victorina „Intiligență-Abilități-Beneficiu” organizată de profesorul Cornescu Artur, a dat posibilitate elevilor din gr. T-216 de a se manifesta din punct de vedere al intelegenței, creativității și de a demonstra cunoștințele și abilitățile tehnice.
 • Concurs tehnic „Cel mai bun în profesie” a servit drept un duel de rivalitate dintre elevii grupelor T-414 și T-424, rezultatul căruia a fost comentat și verificat de juriul și organizatorii evenimentului: profesorii Grozavu Valeriu, Lisnic Marian, Postolati Constantin.
 • Concurs de dibăcie și ingeniozitate „Очумелые ручки” a fost promovat cu accent pe creativitate artistică și măiestrie. Elevii grupelor MS-117 și MS-226, ghidați de profesoarele Romaniuc Ecaterina și Jacot Lilia, au încercat să aducă în perioada rece a anul atmosferă caldă, prietenoasă și foarte interactivă, ceea ce le-a reușit cu brio.
 • Victorină „De șapte ori măsoară și o dată taie”, unde elevii grupelor MS, au încercat să aplice în practică diverse metode și tehnici de măsurare, au trecut probe de intelegență și creativitate, susținuți de profesoarele Baltag Marcela și Cernitu Eugenia.
 • Concursul cărților de vizită al specialităților „Tehnologia construcțiilor de mașini” și „Metrologie și certificarea conformității” prezentate de gr. T-117, T-216 și MS-216.

Toate aceste activități nominalizate sunt menite pentru a valorifica timpul liber, interactiv și util, transformândul într-o sursă educațională. Participarea la astfel de evenimente, cu caracter non-formal, este benevolă și se observă o tendință din an în an tot mau mare de încadrare și promovare.

E de menționat că toți membrii Catedrei „Inginerie și Management în Construcții de Mașini” depun mult efort pentru ca activitatea educațională să fie mult mai atractivă pentru elevi și sunt gata spre cooperare cu alte catedre și instituții.

Irina Ucraineț, Șef Catedră „Inginerie și Management

în Construții de Mașini”

bdr

bty

bdr

bdr

bty

bty

(Responsabilitatea privind justeţea ,veridicitatea și corectitudinea materialelor prezentate revine autorilor.

Administratorul de site,nu poartă răspundere )

mart. 13

Educația non-formală, o nouă modalitate de dezvoltare personală și profesională pentru elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți

Educația non-formală, o nouă modalitate de dezvoltare personală și profesională pentru elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți

                   

Viața omului modern este plină de evenimente, fenomene, tehnologii, relații și condiții, foarte diverse și într–o dinamică schimbare. Acest lucru, stimulează ca în afară de aspectele teoretice și tradiționale, studiate și căpătate în cadrul educației formale, să parvină și activități completare.

Conceptul de educație non-formală nu este clar difinit, însă de cele mai multe ori se acceptă una din următoarele definiții: „orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică”, „ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într–un cadru instituționalizat extradidactice și/sau extrașcolare”, „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”.

O trăsătură definitorie a educației non – formale este aceea că toate activitățile sunt voluntare și se bazează mai mult pe partea practică decât pe teorie și sunt promovate, ținând cont de înclinațiile, preocupările și preferințele elevilor.

Realizarea activităților educației non–formale urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 • instruirea atractivă a unui număr cât mai mare de tineri;
 • extinderea orizontului de cultură din diverse domenii;
 • favorizarea participării active și asigurarea dezvoltării înclinațiilor, aptitudinilor și capacităților personale și profesionale;
 • includerea elevilor interesați în activități pe interese și domenii.

Fiecare din elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți se bucură de posibilitatea de a-și alege una din multiplele oferte educaționale non-fomale, fie prin a opta participarea la activitățile extradidactice (cum ar fi cercurile de discipline, olimpiade, concursuri tematice), fie prin activitățile extrașcolare (excursii, clubul RoboTeh, acțiuni social-culturale, implicarea în diverse proiecte etc.).

Recent, în Colegiul Politehnic din mun. Bălți, și-a început activitatea Laboratorul de educație non-formală, deschis pentru realizarea activităților de instruire, informare, consiliere și ghidare în carieră și voluntariat.

Obiectivele Laboratorului de educatie non-formală sunt:

 1. De a spori gradul de informare, instruire și participare a elevilor Colegiului Politehnic din mun. Balți la activități de educație non- formală.
 2. De a dezvolta abilitățile soft la elevii Colegiului Politehnic din mun. Bălți.
 3. De a crește nivelul de orientare în carieră și voluntariat.

Laboratorul de educație non-formală din Colegiul Politehnic Bălți se bucură de mici succese: au fost promovate activități interesante și implimentat proiect finanțat de Fundația pentru Dezvoltare, în cadrul caruia au fost organizate:

 • O mini-bibliotecă, cu carți ce dizvaluie subiecte actuale (abilități de comunicare, evitarea unui refuz, puterea inteligenții emoționale ect.)
 • Ședinte de jocuri intelectuale („Catan”, „Nume de cod”, „Actractivy” etc.)
 • Seminarul „Voluntariatul și problememle sociale cu care se confruntă elevii Colegiului Politehnic Bălți și căutarea soluționării acestora” (în cooperare cu ONG-urile din mun. Bălți).
 • Training „ Ce trebuie să știi pentru a fi angajat”.
 • Ateliere de lucru „Comunicarea eficientă- cheia succesului în carieră” și “Reguli de aur și conduită”.
 • Atelier de lucru: „Utilizarea aplicațiillor Google și a softurilor specializate”.
 • Consilierea elevilor.
 • Ședințe consultative și alte activități.

Toate activitățile planificate și cele realizate combină elemente de cunoaștere și dezvoltare profesională, atrăgând interes prin diversificare, participare și distracție.

La organizarea și realizarea activităților Laboratorului de educație non-formală sunt implicați nu doar membrii grupului de inițiativă, ci și profesorii, elevii și părinții.

Deoarece educația non-formală este un element important în dezvoltarea personală și profesională, considerăm că activitatea Laboratorului de educație non-formală, va fi utilă elevilor și pe viitor, ținând cont de interesele elevilor, particularitățile educației permanente și dezvoltarea abilităților practice/profesionale.

Ucraineț Irina, șef Catedră Inginerie și Management în Construcții de Mașini, profesoară de discipline economice, grad didactic I, membru al Laboratorului de educație non-formală

(Responsabilitatea privind justeţea ,veridicitatea și corectitudinea materialelor prezentate revine autorilor.

Administratorul de site,nu poartă răspundere )

mart. 02

Activitate extracurriculară cu genericul „Femeie între stele și stea între femei” .

Ziua de Întâi martie 2018 a fost a fost o zi de suflet pentru elevii din Colegiul Politehnic, organizată de profesoarele Groza Marcela, Postolache Natalia și Burbulea Larisa. În cadrul cenaclului „Femeie între stele și stea între femei” . Elevii și profesorii din Colegiu au avut parte de un spectacol adevărat despre femei celebre din lume. Invitatul de onoare, domnul Denis Roșca, a insuflat încrederea că totul este în puterile noastre dacă suntem inteligenți, insistenți și perseverenți, prin prezentarea „Cărții de aur a Basarabiei și Republicii Moldova”.
Aducem mulțumiri tuturor elevilor, care au depus eforturi pentru ca Femeia să fie cântată, în nemurate rânduri, prin prisma poeziei și a mesajelor de suflet.

mart. 01

Atelier de creație cu genericul ,,Mărțișor – simbol al primăverii”

În incinta Colegiului Politehnic din mun. Bălți, pe data de 27 februarie 2018, s-a promovat atelierul de creație pentru confecționarea mărțișoarelor cu genericul ,,Mărțișor – simbol al primăverii”, fiind ghidați de profesorii: Glavan Gabriela, Popovici Tatiana, Jacot Lilia, care au reunit profesori și elevi. Mulțumim tuturor profesorilor și elevilor pentru participare și implicare activă.

feb. 27

Activitate extracurriculară cu generecul: „DE DRAGOBETE, VORBIM ȘI CÂNTĂM DESPRE DRAGOSTE …”

Pe 24 februarie, spiritualitatea populară a consemnat ziua lui Dragobete, zeu al tinereții în Panteonul autohton, patron al dragostei și al bunei dispoziții. Toți cei îndrăgostiți și nu numai au fost invitați la activitatea cu genericul: „DE DRAGOBETE, VORBIM ȘI CÂNTĂM DESPRE DRAGOSTE …” în sala de festivități a Colegiului Politehnic din mun. Bălți, 26 februarie, 14.20, pentru a sarbători Dragobetele, ziua iubirii. Organizatorii: elevii grupelor RC-117, A-117 împreună cu profesorii Balanici Olga, Corina CaraștefanVioleta Lungu. Mulțumiri participanților!

Older posts «

» Newer posts