Resurse materiale

Colegiul dispune de baza tehnico-materială necesară pentru pregătirea specialiștilor de calificare înaltă:

1. Blocuri de studii și laborator
2. Biblioteca și sala de lectură
3. Ateliere pentru instruirea practică
4. Sala sportivă, stadion
5. Două cămine
6. Sala festivă

Toate acestea în ansamblu creează condiții adecvate pentru desfășurarea cu succes a studiilor, a activităților elevilor în diferite secții sportive, în cercuri pe obiecte, de creație tehnică și artistică.