61230 Rețele de calculatoare

Calificarea: Tehnician pentru  rețele de calculatoare

Standardul profesional de calificare al specialistului

Specialistul va fi capabil să instaleaze, configureaze şi susţine reţele de tip LAN (local area network), WAN (wide area network), sau Internet. Să menţină în stare de funcţionare sistemele hardware şi software ale reţelei. Să Monitorizeze reţeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia faţă de toţi utilizatorii sistemului.

Sarcini principale:

 • Efectuează diagnoza problemelor de software şi hardware ale reţelelor informatice şi înlocuiesc componentele deficitare;
 • Proiectează şi implementează operaţiuni de salvare a datelor stocate în reţele sau operaţiuni de recuperare a acestora;
 • Menţine şi administrează reţele informatice şi medii informatice conexe (hardware, sisteme şi aplicaţii hardware şi toate tipurile de configuraţii);
 • Elaborează, coordonează şi implementează măsuri de securizare a reţelelor informatice, destinate protejării datelor, sistemelor hardware şi software;
 • Operează asupra sistemelor de tip server pentru a monitoriza performanţele sistemelor informatice din reţea şi coordonează accesul utilizatorilor în reţea;
 • Efectuează proceduri de rutină pentru conectarea şi deconectarea reţelei;
 • Proiectează, configurează şi testează sistemul hardware al computerelor din reţea şi sistemul de operare software al reţelei;
 • Formulează recomandări în legătură cu modificările de realizat pentru a îmbunătăţi sistemele şi configuraţiile reţelei;
 • Monitorizează funcţionarea reţelei pentru a stabili dacă sunt necesare ajustări sau alte tipuri de intervenţii şi a identifica punctele în care vor fi realizate modificările ulterioare;
 • Colectează informaţii referitoare la nevoile clienţilor, şi utilizează informaţii pentru a identifica, prezice, interpreta şi evalua sistemele şi necesităţile reţelelor, dar şi pe rezolvarea problemelor apărute;
 • Cercetează noi tehnologii, implementarea acestora sau face recomandări pentru eventuale implementări.