71410 Aparate radioelectronice de uz casnic

Calificarea: Tehnician electronică

Standardul profesional de calificare al specialistului

Specialistul este capabil:ar2
 • Sa utilizeze in lucru cunostintele teoretice in domeniul circuitelor electronice;
 • Sa verifice si sa repare utilaj electronic atit de uz casnic cit si utilaj electronic industrial;
 • Sa deserveasca si sa testeze diverse echipamente electronice de dirijare in baza microprocesoarelor.

 

Specialistul poseda:ar
 • Notiunile fundamentale din teoria semnalelor electrice analogice si discrete;
 • Metode uzuale de analiza a sistemelor liniare si invariante in timp;
 • Particularitati schematice ale aparatajului radioelectronic analogic si digital;
 • Arhitectura microprocesoarelor si a sistemelor de dirijare cu microprocesoare.

 

Domeniul de activitate:2001_22
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia tehnicii electrice AUDIO-VIDEO si a calculatoarelor electrice;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia aparatelor telefonice, radiotelefoanelor telefoanelor celulare;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia echipamentelor electronice a automobilelor;
 • Tehnician pentru deservirea si reparatia tehnicii de uz casnic de tip electromecanic dotate cu echipamente electronice.