Acte normative

Graficul procesului de învățământ (studii la zi) în

Colegiul Politehnic din mun. Bălți

anul de studii 2020-2021

 

Graficul procesului de învățământ (studii frecvență redusă) în

Colegiul Politehnic din mun. Bălți

anul de studii 2020-2021

 

 

Acte normative și reglatorii externe

Acte legislative generale:

Regulamente Învățământ Profesional Tehnic:

Hotărâri de Guvern:

Ordine MECC:

Acte normative și reglatorii interne

Statutul CPB

Plan de dezvoltare strategic al Colegiului Politehnic 2018-2022

Strategie de promovare a climatului organizațional favorabil în Colegiul Politehnic Bălți

Strategie de diminuare a fenomenului de absentiism

Program de activitate al Colegiului 2019-2020

Program de activitate al Colegiului 2020-2021

Regulamente:

Rapoarte:

Ordine: