Acte normative

1. Statutul instituției

2. Programul managerial pentru anul de studii 2017-2018

3. Regulamentul intern al colegiului

4. Organigrama

Graficul procesului de învățământ în

Colegiul Politehnic din mun. Bălți

anul de studii 2019-2020